De WOR

Een ondernemingsraad opereert binnen een kader dat bepaald is door een wet, de Wet op de Ondernemingsraden, ook wel WOR genoemd. Binnen deze wet worden regelgeving en rechten bepaald waarbinnen een ondernemingsraad en de bestuurder(s) van een onderneming zich mogen bewegen. Zonder deze wet heeft de OR geen bestaansrecht (letterlijk en figuurlijk). Het is de basis waarop de OR drijft.
Dat wil niet zeggen dat de WOR ook het enige instrument is dat de OR moet gebruiken om invloed uit te oefenen. Het doel van de wet is om medewerkers een stem te geven in alle besluiten die het functioneren van de onderneming aangaan. Om een stem te hebben is meer nodig dan een positie volgens de WOR.  Het proces tussen bestuurders van uw organisatie en de ondernemingsraad is dus een spel. En daarvan geeft de WOR slechts de regels. De OR is een speler in dit spel en het helpt als je de regels kent, maar daarmee bent je nog geen speler in het spel.

Advies- en instemmingsrecht

Veel deskundigen vinden het adviesrecht volgens artikel 25 en het instemmingsrecht, volgens artikel 27 de belangrijkste bevoegdheden van de OR. Ik verschil daarin van mening. Deze  artikelen zijn slechts een uitwerking van het belangrijkste artikel van de wet. Dat is artikel 2. Daarin wordt de doelstelling van de OR duidelijk omschreven. De rest van de wet is invulling. De buitenspelregel bij voetbal is ook niet de belangrijkste regel bij dit spel. Dat is de regel dat het de bedoeling is dat de ene partij de bal in het doel van de andere moet zien te krijgen.

Een speler met kennis

Een goede speler heeft kennis en vaardigheden nodig. In het geval van de OR is dat het spel van adviseren. De OR moet dus vooral leren een goed adviseur te worden over de onderneming. Daarvoor is inhoudelijke kennis nodig over alle aspecten van de onderneming, zoals bedrijfsvoering en financiën en natuurlijk adviesvaardigheden. Dat adviseren gebeurt binnen de regels van de wet, dus is het ook belangrijk deze regels te kennen.

WOR met toelichting en trefwoorden als app.

In het menu rechts vindt u een link naar de laatste versie van de WOR. Bij de belangrijkste artikelen is een korte toelichting geschreven die de bedoeling van dit artikel en praktische tips over het gebruik geeft. Ook is een trefwoordenlijst toegevoegd, zodat u vanuit een onderwerp gemakkelijk naar de van toepassing zijnde artikelen wordt verwezen. Als u deze pagina toevoegt aan uw favorieten in uw smartphone of tablet hebt de WOR altijd als app bij de hand.
Instructies daarvoor treft u hier aan.

Video inleiding WOR

U kunt ook een video-inleiding over de WOR volgen. In onderstaande drie video’s wordt de WOR helder uitgelegd.

Video 1 Inleiding:

Video 2 Randvoorwaarden:

Video 3 Bevoegdheden:

Voor vragen kunt u altijd via de contactpagina terecht.