De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR

Als ambtelijk secretaris wilt u de OR goed ondersteunen, maar u loopt tegen allerlei problemen aan die het functioneren van de OR belemmeren. Het belangrijkste probleem daarvan is dat het voor veel ondernemingsraden moeilijk is de rode draad vast te houden. Er wordt veel gereageerd op voorstellen van de directie, maar er is geen eigen visie op de organisatie, waardoor thema’s niet in een kader geplaatst zijn. Daarnaast spelen problemen zoals herhaling van discussies in elke vergadering, een voorzitter die teveel doet en OR-leden die achterover leunen, een OR die moeilijk tot goed overleg in de OV komt, sommige leden in het team hebben een lastige gebruiksaanwijzing e.d.

In deze cursus gaan we in op dit soort vraagstukken en wat u als ambtelijk secretaris kunt doen deze vraagstukken in goede banen te leiden. De ambtelijk secretaris als organisatieadviseur van de OR organisatie dus.

In deze cursus wordt uitgegaan van de eigen praktijk. Van daaruit wordt gekeken hoe deze omgevormd kan worden naar een effectieve(re) adviserende rol. Belangrijk is wel dat de OR een adviserende rol van de ambtelijk secretaris wenst.

De ambtelijk secretaris kan op drie punten de OR van dienst zijn als adviseur:

  • Over de goede omgang met procedures;

  • Het scherp houden van de discussie over de inhoud in de OR;

  • Het bereiken van resultaat doordat de OR zijn rol juist speelt in het besluitvormingsproces.

Deze elementen komen allemaal aan bod.

Doelstellingen:

  • U heeft inzicht gekregen in uw rol van adviseur en wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van uw werk;

  • U hebt communicatievaardigheden geleerd om uw adviezen te laten landen bij de OR als geheel, de voorzitter en secretaris en de leden van de OR individueel.

  • U weet hoe u de OR kunt faciliteren de besluitvorming tot een goed resultaat te brengen;

  • U weet hoe u de OR procedureel op het spoor kunt houden;

  • U weet hoe u de OR kunt coachen om het spel goed te spelen.

Er is enige ruimte voor individuele leerwensen.

De 3-daagse training vindt plaats op 2 aaneengesloten dagen op 25 en 25 januari 2024 en een nakomdag op een in overleg met de deelnemers te bepalen tijdstip.

De cursus gaat door bij minimaal 4 inschrijvingen. Om elke deelnemer voldoende aandacht te geven stopt de inschrijving bij 8 deelnemers. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Als u op de download knop klikt ontvangt u een link in de mail, nadat u uw email adres heeft gegeven. In de mail ontvangt u een link waarmee het programma naar uw download map wordt verzonden.

U kunt zich aanmelden voor deze cursus via het contactformulier onder vermelding van AS cursus.

Voor vragen kunt u bellen met Marcel Reijnen op 085 876 96 84 of 0620323269

Referenties voor deze cursus