Groei in een duurzame economie

Groei in een duurzame economie De discussie over een duurzame toekomstige samenleving lijkt verdeeld in twee kampen. De ene groep stelt dat we moeten inleveren en het met minder moeten doen, anders overleven we niet en de andere groep pleit voor groene groei, want anders stort ons economische systeem in elkaar. Het tweede verhaal is…


De waarde van medezeggenschap

De waarde van medezeggenschap In veel artikelen over medezeggenschap gaat het over de bevoegdheden van ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen, maar zelden over de waarde van medezeggenschap. Waarom stoppen mensen hun energie hierin? Het is vaak frustrerend omdat de invloed meestal heel beperkt is. Die invloed is meestal beperkt, omdat er onvoldoende vanuit waarden gedacht wordt….


Toegevoegde waarde

Als ik mensen in organisaties vraag wat de toegevoegde waarde van hun organisatie is, is het antwoord vaak: Geld! Maar waaraan voegt geld dan waarde toe en waarom zet je je als medewerker ervoor in? Het gaat hier dus meer om het waarom van de organisatie. Waarom doen we wat we doen? Het waarom Het…


Reorganisatie!

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Als de OR een adviesaanvraag krijgt voor een reorganisatie is dat vaak, omdat het niet goed gaat met het bedrijf. Zeker in bedrijven waar de eigenaar nog in de directie zit kun je ervan uitgaan dat er soms grote stress is bij het bestuur. Er gaan dan…


Energietransitie

Eind jaren ‘70 werd mij de noodzaak van een energietransitie al duidelijk gemaakt. In het kader van Studium Generale aan de TU in Eindhoven heb ik een aantal hoogleraren geïnterviewd over de belangrijkste maatschappelijke gevolgen van technologie. Eén verhaal van de toenmalige hoogleraar Energietechniek is mij bijgebleven. Hij stelde dat de energievoorziening drastisch anders moest…


Informatie

Het zal de lezers niet ontgaan zijn dat er momenteel een informatiecrisis speelt tussen kabinet en tweede kamer. In de nasleep van de toeslagenaffaire blijkt het kabinet zeer bewust de kamer niet geïnformeerd te hebben, ondanks dat de grondwet in artikel 68 stelt dat de kamer recht heeft op deze informatie. Het hele schouwspel doet…


Na Corona

Het covid-19 virus heeft een hoop overhoop gehaald in de samenleving, maar het heeft ons ook veel geleerd dat we bij een andere belangrijke crisis, de klimaatcrisis, kunnen gebruiken. Ten eerste blijkt dat radicale maatregelen wel degelijk mogelijk zijn. De meeste regeringen in de wereld hebben behoorlijk radicale maatregelen genomen om de economie te stoppen,…


Rol verwarring

Het komt regelmatig voor dat een OR het verwijt krijgt dat hij op de stoel van de bestuurder gaat zitten. In mijn ervaring is dat echter zelden het geval. De OR heeft de bevoegdheid helemaal niet om bedrijfsbeslissingen te nemen en doet dat ook nooit. Meestal krijgt de OR dit verwijt als het advies van…


Inhuren interim manager

OR’s klagen vaak tegen mij dat ze te laat betrokken worden bij veranderingen in de organisatie. Toch zijn er vaak hele duidelijke signalen waardoor de OR kan besluiten zichzelf bij een proces te betrekken. Eén van die zeer belangrijke signalen is het inhuren van een interim-manager. Deze wordt namelijk meestal ingehuurd met een opdracht. Een…


De OR voor duurzaamheid

2018 was een uitzonderlijk warm en droog jaar. Droger en warmer dan het in de recente menselijke historie ooit geweest is. We hebben allemaal vast genoten van de vele zonnige dagen tot laat in het najaar. Toch roept dit ook heel wat zorgen op over onze invloed op het klimaat. We kunnen er zelf ook…