Leerdoelen voor een effectieve OR

Tien leerdoelen voor een effectieve OR:

  • De OR heeft een visie op de onderneming en op zijn rol in de onderneming;
  • De OR heeft inhoudelijke kennis van de onderwerpen waarover hij adviseert;
  • De OR-leden werken constant aan een goede relatie met elkaar en met de directie;
  • De OR betrekt zichzelf tijdig bij de belangrijkste vraagstukken;
  • De OR bepaalt, op basis van visie en kennis, doelen en een strategie om die doelen te bereiken;
  • De OR-leden doen de dingen die nodig zijn om resultaat te behalen;
  • De OR weet ook hoe het spel gespeeld moet worden;
  • De OR zorgt dat zijn adviezen gedragen worden door de achterban;
  • De OR zorgt voor een goede relatie met de toezichthouder (RvC, RvT e.d.) en/of de directie van het moederbedrijf;
  • De OR heeft lef!

De ontwikkeling van de medezeggenschap op deze 10 punten is voor elke OR anders. Daarom is een aanpak ook altijd maatwerk. Daarbij kunnen verschillende middelen ingezet worden, zoals training/cursus, advies en persoonlijke- en teamcoaching. Het effectiefste middel is ondersteuning van de OR op een concreet vraagstuk, zoals strategische toekomst discussies, reorganisatie of conflict situaties, De OR leert dan aan de hand van de eigen praktijk. De hiervoor genoemde elementen worden dan naar behoefte effectief ingezet.

Meer over Marcel Reijnen

Wilt u resultaat? Richt dan uw pijlen effectief! Dat is, inmiddels al sinds 2010, het  motto van De Pijl medezeggenschap.

Meer weten? Ik kom graag een keer vrijblijvend met u praten over wensen en mogelijkheden. Ik neem dan ook het boekje OR en strategische vraagstukken voor u mee. Ik zie uit naar ons contact.