Zet je OR aan het werk

U wilt een OR die echt bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. In deze cursus voor bestuurders leert u hoe u dat met úw OR voor elkaar krijgt. U begrijpt hoe u met uw aansturing het rendement van uw OR beïnvloedt en zet hen optimaal in. U leert hoe de OR past als onderdeel van een flexibele organisatie.

Resultaten

  • U weet welk rendement u van uw OR mag verwachten en stelt uitdagende doelen.
  • U heeft inzicht in de WOR en hoe u binnen en buiten dit kader medezeggenschap effectief inricht.
  • U leert uw OR leiding geven als aan een zelfsturend team.
  • U heeft inzicht in de andere vormen van participatie binnen uw organisatie. Per vraagstuk beslist u resultaatgericht welke vorm u inzet.

Voor wie?

  • Kost mz uw organisatie meer geld en energie dan het oplevert?
  • Gaat uw overleg meer over procedures dan over oplossingen?
  • Blijft uw overleg als drijfzand hangen in details?
  • Vindt u medezeggenschap vermoeiend en probeert u er zo min mogelijk mee bezig te zijn?
  • Liggen conflicten met de OR voortdurend op de loer en loopt het overleg op eieren?

Bent u directeur, MT-lid of HR-manager en heeft u ‘ja’ geantwoord op één of meer van deze vragen? Schrijft u zich dan in voor deze training. Met onze pragmatische benadering helpen wij u uw medezeggenschap voor u te laten werken.

De Thema’s

Verwachting en rendement

Wanneer medezeggenschap niet goed werkt heeft u waarschijnlijk uw verwachtingen naar beneden bijgesteld. Wij helpen u met onze ervaring te zien wat mogelijk en realistisch is, aansluitende bij uw praktijk. Zo helpen we u scherpe doelen te stellen en een gezond rendement te verwachten van medezeggenschap.

Participatie als managementtool

Dat medewerkers betrokken worden bij organisatieontwikkelingen is inmiddels gemeengoed. Wij inventariseren met u welke onderwerpen geschikt zijn voor participatie in de lijn en welke zaken u voor een goed resultaat aan uw ondernemingsraad voorlegt.
Wij helpen u uw medewerkersparticipatie zo in te richten dat u inhoudelijke inzichten oogst, besluiten voorbereidt en draagvlak creëert zonder Poolse landdag.

Zelfsturing en aansturing

U bent verantwoordelijk voor goed functionerende medezeggenschap, maar uw OR is een zelfsturend team waarover u géén zeggenschap heeft. Onze praktijk laat echter zien dat goed functionerende en gezond-kritische OR’s wel degelijk worden aangestuurd door hun organisatie. Wij helpen u effectieve mechanismen in te zetten om uw OR resultaatgericht aan te sturen.

Het adviestraject gemoderniseerd

Beleidsontwikkeling verloopt tegenwoordig op een organische manier en lang niet altijd langs hiërarchische lijnen. De training geeft u handvatten om uw adviestrajecten actief in te passen in uw beleidscultuur zodat uw organisatie optimaal flexibel blijft.

De wet in uw praktijk

We helpen u de zin en onzin van de Wet op de ondernemingsraden te zien. Ervaring leert ons dat de wet op zijn best onpraktisch is en vaak zelfs onrealistische verwachtingen schept. Gelukkig heeft u binnen het wettelijk kader veel vrijheid om uw praktijk in te richten. Wij leren u de wet resultaatgericht toe te passen.

Aanpak/werkwijze

Na inschrijving kunt u uw leerwensen toelichten in een telefonische kennismaking met één van de trainers. De training bestaat uit twee losse trainingsdagen met zes weken daartussen. Beide dagen zullen bestaan uit presentaties, toepassing en interactie. De praktische handvatten uit de eerste dag kunt u direct toepassen in uw volgende overlegvergadering of adviestraject.
De tweede dag staan de praktijksituaties en de ervaringen van de deelnemers centraal. U krijgt handvatten waar u die specifiek nodig heeft om medezeggenschap weer te voor u te laten werken.

Gratis coaching na de training

Omdat we vinden dat een training pas af is als u resultaat oogst in uw praktijk, bieden we u ter ondersteuning: ▪ Gratis 2 uur persoonlijke coaching (telefonisch of via Teams) bij medezeggenschapsinzet in uw praktijk. ▪ Gratis formats voor een effectieve adviesaanvraag, bijbehorende planning en voor de beoordeling van de advieskwaliteit ▪ Gratis online omgeving waarin u tot een jaar na de training met uw collega-deelnemers en de trainers uw ervaringen kunt uitwisselen. Om voldoende interactie en individuele aandacht te waarborgen, werken we met een groep van minimaal 6 en maximaal 12

Uw inschrijving

Uw deelname bedraagt €1750,- Dit is inclusief het voorgesprek, twee losse trainingsdagen met goed verzorgde lunch, alle materialen en de coaching na de training. Er is ook een brochure voor deze training.

De data voor deze training zijn:
voorjaar: 26 mei en 23 juni 2023;
najaar: 8 september en 6 oktober 2023.

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar inschrijven@depijl-mz.nl.

Uw trainers

Uw trainers voor deze bestuurderscursus zijn Stephanie Andrade en Marcel Reijnen.
Zij hebben hun sporen ruimschoots verdiend in de begeleiding van medezeggenschapsorganen en directies.
‘Aan de andere kant van de tafel’ hebben zij vaak genoeg meegeleefd met wat directies met hun ondernemingsraden te stellen hebben. Gelukkig hebben zij ook vaak ervaren hoe goed medezeggenschap kan zijn en hoe waardevol voor de ontwikkeling van moderne organisaties. Wij herkennen inmiddels feilloos de succes- en
faalfactoren in de samenwerking tussen OR en directie. Voor veel directies is hun OR een black box. Wij geven u graag meer inzicht. Goede medezeggenschap is realiseerbaar in elke situatie, daar zijn we van overtuigd.

Deze training is een gezamenlijke ontwikkeling van De Pijl medezeggenschap en De Sluis participatie en besluitvorming.