OR en strategische vraagstukken

Ondernemingsraden houden zich traditioneel bezig met secundaire arbeidsvoorwaarden en organisatie inrichtingsvraagstukken. Bij meedenken over de strategie van de onderneming voelen veel ondernemingsraden zich niet goed thuis. Bovendien komen de belangrijke strategische keuzes die aan deze vraagstukken vooraf gaan komen vaak niet op het bord van de OR. Bij de overheid is dit zelfs bewust zo geregeld, want dan is er sprake van het politiek primaat.

Ondernemingsraden worden wel vaak geconfronteerd met consequenties van strategische keuzes en kunnen vaak niet meer doen dan gevolgen verzachten. Er hadden ook andere strategische keuzes gemaakt kunnen worden met veel minder of gunstiger gevolgen voor personeel en organisatie. We leven bovendien in tijden van transformatie. Alle bedrijven en organisatie moeten hun strategie herzien om een voor de mens leefbare planeet te behouden.

Als de medezeggenschap zich meer richt op strategische vraagstukken dan kan dat een groot positief effect hebben op de betrokkenheid van medewerkers en daarmee op de bedrijfsvoering. Doordat de OR zich richt op de langere termijn zal ook de frustratie over gebrek aan invloed niet zo snel toeslaan. Daar wordt het OR-werk leuker van.

Doelen van de cursus:

  • Inzicht in wat strategische vraagstukken zijn;
  • en waarom deze vraagstukken strategisch zijn;
  • Wat de OR eraan heeft de OR zich hier tegenaan te bemoeien;
  • Hoe de OR zich hier tegenaan kan bemoeien.

De cursus wordt gegeven bij een minimum van 5 deelnemers. De cursus wordt op 5 februari 2023 en op 3 september 2023  gegeven en kost € 500,00 pp inclusief accommodatiekosten en cursusmateriaal en exclusief BTW. Het boekje ‘De OR en strategische vraagstukken’ wordt u voorafgaand aan de cursus toegestuurd.

Als u op de download knop klikt ontvangt u een link in de mail, nadat u uw email adres heeft gegeven. In de mail ontvangt u een link waarmee het programma naar uw downloadmap wordt verzonden.

Deze cursus kan ook als maatwerk voor de OR gegeven worden. Dan kan er dieper op de specifieke vraagstukken van de eigen organisatie worden ingegaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier. of bellen met 085 8769684 of 0620323269.