Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 13. Uitsluiting van een OR-lid

  1. Op verzoek van de ondernemer of van de ondernemingsraad kan de kantonrechter voor een door hem te bepalen termijn een lid van de ondernemingsraad uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad. Het verzoek kan uitsluitend worden gedaan door de ondernemer op grond van het feit dat het betrokken ondernemingsraadlid het overleg van de ondernemingsraad met de ondernemer ernstig belemmert, en door de ondernemingsraad op grond van het feit dat de betrokkene de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig belemmert.
  2. Alvorens een verzoek in te dienen stelt de verzoeker de betrokkene in de gelegenheid over het verzoek te worden gehoord. De ondernemer en de ondernemingsraad stellen elkaar in kennis van een overeenkomstig het eerste lid ingediend verzoek.

Toelichting:

Over het algemeen is het erg moeilijk een OR-lid uit te sluiten. Wanneer is er sprake van ernstige belemmering van het OR werk of van het overleg? Menings- en karakterverschillen moeten mogelijk zijn. Het komt echter helaas wel voor dat een OR-lid zijn rol te buiten gaat. In je reglement kun je regelen hoe een verzoek tot uitsluiting tot stand moet komen.