Open inschrijving

Naast maatwerkcursussen voor de OR verzorgt De Pijl ook enkele open inschrijvingscursussen. Soms willen OR-leden ook werken aan hun individuele ontwikkeling. Niet iedereen heeft dezelfde taken en verantwoordelijkheden in de OR en daarom is specifieke scholing op een thema geschikt voor specifieke verantwoordelijkheden binnen de OR. In mijn aanbod wil ik een aanvulling bieden op het aanwezige aanbod van OR cursussen.
Bent u met een groep belangstellenden, dan kan dit aanbod ook voor u op maat gemaakt worden, bijvoorbeeld op een datum dat het u schikt of met een meer specifieke invulling voor uw groep.

Een jarenlange succesvolle cursus verzorgt DePijl voor ambtelijk secretarissen.

Voor vragen en wensen kunt natuurlijk altijd contact opnemen.