Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 7. De voorzitter van de OR

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.
Toelichting:
De OR kan, tot op zekere hoogte, zelfstandig handelen in het economisch en juridisch verkeer. Iemand moet dan wel een handtekening kunnen zetten die rechtsgeldig is. Dat is de voorzitter.