Effectieve medezeggenschap

Denkt u ook wel eens na een overlegvergadering: “Waar zijn we mee bezig? Wat een tijdsverspilling”. Dan is er duidelijk geen sprake van effectieve medezeggenschap. Dit leidt tot frustratie voor alle partijen. Dat kan de bedoeling niet zijn van medezeggenschap.

Als medezeggenschap effectief is leidt het tot betere besluiten over de organisatie. Besluiten waar de organisatie, maar ook de medewerkers beter van worden. Om tot betere besluiten te komen moeten directie én OR een eigen idee hebben wat een besluit moet opleveren, want dan kan er dialoog en discussie ontstaan. Dit is meestal niet de bestaande praktijk, waarin de directie zijn best doet besluiten zo goed mogelijk dichtgetimmerd aan te leveren en de OR zo goed mogelijk zijn best doet daar gaten in te schieten.

Wat is nodig voor effectieve medezeggenschap?

Om effectief invloed uit te oefenen als OR is het nodig te weten wat de OR wil met de organisatie en met het specifieke voorliggende probleem. Een directie kan een goede medezeggenschapscultuur helpen creëren door de goede vragen aan de OR te stellen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daar zal dus, door OR én directie, aan gewerkt moeten worden. De Pijl helpt u daar graag bij.

Wat levert effectieve medezeggenschap op?

Effectieve medezeggenschap creëert beter gemotiveerde en betrokken medewerkers, betere besluiten, een effectievere organisatie en daarmee betere producten en diensten. Dat leidt uiteraard tot een succesvollere organisatie.

Tien test vragen voor een effectieve medezeggenschap

Heeft uw OR een effectieve rol in de organisatie? Stel uzelf deze tien vragen:

  • Heeft de OR een visie op de onderneming en op zijn rol in de onderneming?
  • Heeft de OR inhoudelijke kennis van de onderwerpen waarover hij adviseert?
  • Werken de OR-leden constant aan een goede relatie met elkaar en met de directie?
  • Betrekt de OR zichzelf tijdig bij de belangrijkste vraagstukken?
  • Bepaalt de OR op basis van visie en kennis doelen en een strategie om die doelen te bereiken?
  • Doen de OR-leden ook de dingen die nodig zijn om resultaat te behalen?
  • Weet de OR ook hoe het spel gespeeld moet worden of kent hij alleen de regels?
  • Zorgt de OR dat zijn adviezen gedragen worden door de achterban?
  • Zorgt de OR voor een goede relatie met de toezichthouder (RvC, RvT e.d.) en/of de directie van het moederbedrijf?
  • Durft de OR de directeur ook tegen te spreken?

Als u op één van deze vragen nee hebt geantwoord valt er nog wat aan de OR te ontwikkelen. De ontwikkeling van de medezeggenschap op deze 10 punten is voor iedere OR anders. Daarom is een aanpak ook altijd maatwerk. Daarbij kunnen verschillende middelen ingezet worden, zoals training/cursus, advies en persoonlijke- en teamcoaching. Het effectiefste middel is ondersteuning van de OR op een concreet vraagstuk, zoals strategische toekomst discussies, reorganisatie of conflict situaties, De OR leert dan aan de hand van de eigen praktijk. De hiervoor genoemde elementen worden dan naar behoefte effectief ingezet. Neem contact op en wij komen graag vrijblijvend langs.

Om een effectieve ondernemingsraad te creëren heeft De Pijl het KKRR principe bedacht. Dit principe is een rode draad door elke or-cursus bij or-coaching en bij or-advies:

Kijken

Kijken leidt ertoe dat u dingen gaat zien en om met onze grote filosoof JC te spreken: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Zien kan pas als u weet waarnaar te kijken. Effectieve medezeggenschap vergt leren kijken naar de eigen organisatie.

Kiezen

Goed kijken leidt er ook toe dat je veel dingen gaat zien waar je wat aan zou kunnen doen. De tijd is echter beperkt en de mogelijkheden ook, dus moet er gekozen worden. Daarnaast wil iedereen wat anders. Wat is écht belangrijk? Effectieve medezeggenschap betekent keuzes maken.

Richten

Als belangen helder en onderwerpen gekozen zijn, moet duidelijk worden wat de doelen van de OR zijn bij elk onderwerp. Hoe ziet ons ideaal eruit en hoe krijgen we dat voor elkaar? Effectieve medezeggenschap vergt creatief én gestructureerd denken om een duidelijk doel te bepalen.

Resultaat

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om invloed op de besluitvorming. Daarvoor moet de OR en zijn leden dingen doen. Talenten moeten worden ingezet op het juiste werk en er moet op de juiste manier en met de juiste mensen gecommuniceerd worden. Effectieve medezeggenschap betekent gericht werken aan doelen.

Contact

In een vrijblijvend gesprek, fysiek of on-line, kunnen we bespreken hoe de ontwikkeling van uw medezeggenschap ter hand kan worden genomen. Als u contact opneemt plannen we een goed gesprek over uw ontwikkeling.

Meer over Marcel Reijnen

Wil de OR resultaat? Richt dan de pijlen effectief! Dat is, sinds 2010, het  motto van De Pijl medezeggenschap.

Meer weten? In het boekje OR en strategische vraagstukken wordt uiteengezet hoe De Pijl tegen de rol van de ondernemingsraad aankijk en hoe een OR kan functioneren. Bij ons eerste contact neem ik dit boekje vrijblijvend voor u mee.