• Resultaat 11
 • Richten 8
 • Kijken 7
 • Kiezen 7 2
 • Resultaat
 • Richten
 • Kijken
 • Kiezen

Effectieve medezeggenschap

Medezeggenschap gaat om invloed op de besluitvorming in de onderneming. Om effectief invloed uit te oefenen als OR of MR is het nodig te weten waarop de OR invloed wil uitoefenen en waarheen deze invloed moet gaan. Daarnaast is het nodig dat de OR het waarheen kan beargumenteren en zich over het waarheen ook durft uit te spreken. 

Na meer dan 25 jaar vind ik het nog steeds boeiend te werken aan effectieve medezeggenschap. Er zijn twee elementen die een or-cursus / or-training of or-advies voor mij steeds weer interessant en uitdagend maken:

 1. Het zien groeien van mensen van terughoudend en afwachtend, naar zelfbewust en gelijkwaardig. Zonder een gelijkwaardige houding wordt geen enkele adviseur serieus genomen dus ook een OR of MR niet. Daaraan werken is essentieel en het zien gebeuren is fantastisch;

 2. Het succesvoller maken van de organisatie in zijn maatschappelijke functie. Een effectieve ondernemingrsraad of medezeggenschapsraad creëert betrokkenheid en daarmee een succesvollere organisatie.

Om een effectieve ondernemingsraad te creëren heb ik het KKRR principe bedacht. Dit principe is een rode draad door elke or-cursus of or-training en bij or-advies:

Kijken

Kijken leidt ertoe dat je dingen gaat zien en om met onze grote, helaas recent overleden, filosoof JC te spreken: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Zien kan pas als je weet waarnaar je moet kijken. Wilt u weten hoe ik u, in een or-cursus of bij or-advies, kan leren kijken? Neem dan contact op. Ik kom graag vrijblijvend langs.

Kiezen

Als je goed kijkt zie je veel dingen waar je wat aan zou kunnen doen. De tijd is echter beperkt en de mogelijkheden ook, dus moet er gekozen worden. Daarnaast wil iedereen wat anders. Wat is écht belangrijk? Wilt u weten hoe ik u in een or-cursus of bij or-advies kan leren kiezen? Neem dan contact op. Ik kom graag vrijblijvend langs.

Richten

Als belangen helder zijn en onderwerpen gekozen moet duidelijk worden wat de doelen van de OR zijn bij elk onderwerp. Hoe ziet ons ideaal eruit en hoe krijgen we dat voor elkaar? Dit vergt creatief én gestructureerd denken. Wilt u weten hoe ik u in een or-cursus of bij or-advies kan leren richten? Neem dan contact op. Ik kom graag vrijblijvend langs.

Resultaat

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om invloed op de besluitvorming. Daarvoor moet de OR en zijn leden dingen doen. Talenten moeten worden ingezet op het juiste werk en er moet op de juiste manier en met de juiste mensen gecommuniceerd worden. Ik leer jullie wat je moet doen om effectief resultaat te bereiken en hoe je de aanwezige talenten daarbij kunt gebruiken.

Om tot resultaat te komen moet de OR werken aan 10 randvoorwaarden. De ontwikkeling van de medezeggenschap op deze punten is voor elke OR anders. Daarom is een aanpak ook altijd maatwerk. Daarbij kunnen verschillende middelen ingezet worden, zoals or-training, or-cursus, or-advies en persoonlijke- en teamcoaching. Het effectiefste middel is ondersteuning van de OR op een concreet vraagstuk, zoals strategische toekomst discussies, reorganisatie of conflict situaties, De OR leert dan aan de hand van de eigen praktijk. De hiervoor genoemde elementen worden dan effectief ingezet. Wilt u weten hoe ik u help resultaat te boeken? Neem dan contact op. Ik kom graag vrijblijvend langs.

Meer over Marcel Reijnen

Wilt u resultaat? Richt dan uw pijlen effectief! Dat is, inmiddels al 6 jaar, het  moto van De Pijl medezeggenschap.

Meer weten? Ik kom graag een keer vrijblijvend met u praten over wensen en mogelijkheden. Ik neem dan ook het boekje OR en strategische vraagstukken voor u mee. Ik zie uit naar ons contact.

 

Referenties

 • OR GKB Drenthe

  In 2006 heeft de GKB Drenthe haar eerste OR verkozen. De leden waren allen volledig onbekend met OR-werk. Wij hebben er voor gekozen om een training te volgen bij Marcel Reijnen. Dat is ons zeer goed bevallen. We hebben tijdens de eerste zittingsperiode meerdere trainingen gevolgd. Onderwerpen als: visie op de organisatie; arbo-wet; communicatie; onderhandelen en overlegvaardigheden zijn de revue gepasseerd. Alle leden hebben de trainingen als zeer leerzaam ervaren.

  Marcel is heel goed in staat om ons aan het denken te zetten. Hij heeft naar ons idee een goede basis gelegd om aan een aantal zaken te gaan werken. Aan de hand van de door hem opgestelde programma's hebben wij zeker onze doelstellingen gehaald. De trainingen waren goed te volgen. Er was voldoende ruimte voor vragen en/of opmerkingen. Alle trainingen werden perfect aangepast aan onze wensen. Marcel kan goed luisteren. Aan kennis en inzicht geen gebrek.

  De OR heeft inmiddels een gedeeltelijk nieuwe samenstelling en in deze samenstelling hebben we alweer een training via Marcel gevolgd. Wij zullen Marcel Reijnen in de toekomst zeker als trainer blijven benaderen.

  Esther Kloosterhof
  Vice-voorzitter OR
  GKB Drenthe

   
 • OR SBR

  "Marcel heeft ons als startende ondernemingsraad goed op weg geholpen en zelfs meer dan dat. Hij wist ons goed duidelijk te maken wat rechten en plichten van de OR zijn en wat de positie van de OR is ten opzichte van de bestuurder. Tegelijk liet hij ons reflecteren op onze organisatie. In de maatwerktraining was volop ruimte om een aantal complexe zaken die op de OR af kwamen te bespreken. Nadien heeft Marcel ons uitstekend geadviseerd in een reorganisatietraject.

  Marcel communiceert helder, is betrokken en hij is zich tegelijk goed bewust van zijn rol als adviseur. Marcel weet uitstekend wat op welk moment aandacht nodig heeft: proces, inhoud of relatie. Hij daagt uit, zet aan het denken, maar laat de keuze aan de ondernemingsraad. Kortom, een prettige sparringpartner met kennis van zaken. Ik heb erg veel aan zijn inbreng gehad."

  Gerben van Dijk, eerste voorzitter OR SBR

   

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht