Adviesaanvraag OR

Als OR hebt u de belangrijke functie te adviseren over beslissingen die het goed functioneren van een organisatie raken. Beslissingen die  veel variabelen en afwegingen met zich meebrengen. Beslissingen over onderwerpen die voor u geen alledaagse kost zijn. De kennis om goed te adviseren heeft u niet altijd voorhanden. De OR moet oordelen over een adviesaanvraag. In deze adviesaanvraag staan belangrijke voorgenomen besluiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de organisatie.

Samen beslissen over de adviesaanvraag

Een goed advies op een adviesaanvraag is een gezamenlijk gedragen advies. Met een actieve inbreng van alle leden hebt u een zo breed mogelijk beeld, zodat u tot de juiste adviezen komt. De Pijl Medezeggenschap kan u hierbij helpen door u te begeleiden bij uw besluitvormingsproces en u te adviseren in uw handelen of uw inhoudelijke kennis op pijl te brengen. Marcel Reijnen, oprichter van De Pijl, heeft meer dan 30 jaar ervaring in het werken met ondernemingsraden en de vaardigheden in huis, om te helpen bij uw adviesproces. De begeleiding bij een adviesaanvraag is ook altijd een leerproces voor de OR. Training en cursus kunnen onderdeel van de begeleiding zijn, zodat u het in de toekomst zelf kunt doen. Wilt u uiteindelijk niet altijd dat de beste beslissing voor alle betrokkenen gemaakt wordt?

Voorbereiden op een adviesaanvraag

Het beste advies is het advies dat gegeven wordt vóór de adviesaanvraag. Als een adviesaanvraag wordt voorgelegd zijn al veel ideeën in het denken van het management gefixeerd. Daarom is het vaak beter om je tijdig onderwerpen te identificeren waar de OR advies over wil geven en daarover ook al de belangen van de OR te identificeren. In een artikel 24 overleg kunnen deze onderwerpen 2x per jaar worden afgestemd met de bestuurder.

Contact

De Pijl Medezeggenschap kan uw OR op verschillende manieren ondersteunen bij een adviesaanvraag. Neem nu geheel vrijblijvend contact op om onze mogelijke samenwerking te bespreken. Bel met 085 8769684. U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken.