Spanningen tussen OR en bestuurder?
wij helpen u uit de brand!

Om te komen tot goede besluitvorming in een organisatie is tegenspraak erg effectief. Het scherpt de geest, verbreedt de blik en voorkomt valkuilen. De OR vervult die tegenspraak rol als er sprake is van goed, kritisch en gelijkwaardig overleg over de te nemen besluiten. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, maar met het belang van het goed functioneren van de organisatie voor ogen. Als die nuttige tegenspraak verwordt tot onenigheid en zelfs strijd tussen OR en directie is het overleg niet meer effectief. Bemiddelen door een externe partij kan dan helpen.

Dat gevaar van een conflict tussen OR en directie ligt altijd op de loer. Mensen die in een OR gaan zitten hebben vaak een sterk rechtvaardigheidsgevoel, een uitgesproken mening en durven die te uiten. Voor de meeste directeuren geldt ook dat ze een stevige mening neer kunnen zetten. Voor je het weet leidt dat tot hard touwtrekken op standpunten, zonder dat de besluitvorming een steek opschiet. Dit kan dan ook leiden tot een verstoring van de persoonlijke verhoudingen als de zaken niet afdoende gescheiden worden van de personen. Soms leidt dit tot zodanig verzuurde verhoudingen dat er geen sprake meer is van overleg. Dat is doodzonde, want de medezeggenschap levert dan geen meerwaarde.

Het is veel prettiger en gezonder voor bedrijf, OR-leden en directie om in een gelijkwaardige dialoog tot een beter besluit te komen, zeker in een tijd waarin betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf meer dan ooit nodig is om op de snel veranderende bewegingen in markt en maatschappij te kunnen reageren.

Wij kunnen u daarbij helpen, door te bemiddelen tussen OR en directie. Door onze jarenlange ervaring in medezeggenschap begrijpen we als geen ander waar de processen mis kunnen gaan.

Succesvolle bemiddelingssituaties

In onderstaande situaties hebben wij OR en directie effectief kunnen helpen om uit de impasse of uit het conflict te komen:

  • Een fusietrajecten waar twee OR’s en twee directies het met elkaar eens moeten worden over de inrichting van de organisatie, maar erg verschillende standpunten hebben. In twee middagen zijn de lastigste vraagstukken opgelost.
  • Een familiebedrijf waar het opvolgingsvraagstuk speelt. De OR ziet dat niet goed gaan, maar wordt niet gehoord. Door het stimuleren van goede gesprekken tussen directie en OR is de directie tot het inzicht gebracht hulp bij de overdracht in te roepen. De overdracht is geslaagd en het bedrijf bloeit nu weer.
  • Een conflict in de directie die tot de ondergang van het bedrijf en daarmee verlies aan werkgelegenheid had kunnen leiden. Ook hier is de OR voorbereid op een gelijkwaardige zakelijke discussie. Door het begeleiden van de dialoog is het conflict in goede banen geleid.
  • Verschillende visies in de OR, waardoor de OR niets bereikt en de directeur de OR niet meer serieus neemt, omdat hij er niets aan heeft. Door te zorgen voor eenheid in de OR en een gelijkwaardige houding en te zorgen voor een nieuwe kans bij de directie is de OR weer een gesprekspartner geworden.
  • OR en directie houden elkaar in procedurediscussies vast in plaats van inhoudelijk te overleggen. Door gesprekken met beide partijen te voeren en daarbij voor wederzijds begrip te zorgen is er langzaam een dialoog tot stand gekomen op de inhoud.

Dit soort situaties zijn vruchtbaar op te lossen als de partijen bij elkaar willen komen. wij kunnen u daarbij helpen.

Werkwijze bij een vruchtbare bemiddeling

Een vruchtbaar bemiddelingsproces behelst het volgende:

  1. Leg de focus bij het probleem in de organisatie de bekende feiten en de verschillende belangen die spelen tussen de betrokkenen en richt deze op het gezamenlijke belang: het goed functioneren van de organisatie;
  2. Weet het vertrouwen van alle betrokkenen te winnen en vast te houden, door verbinding te maken met de mens achter de rol;
  3. Goed luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD);
  4. Zet aan tot probleemoplossend denken, trek de discussie uit de standpunten en laat de partijen vanuit hun belangen nadenken over mogelijke oplossingen.

Hebt u een sluimerend conflict of is het zelfs al manifest? Wij komen u graag helpen. Voor een vrijblijvend verkennend gesprek kunt u altijd contact opnemen.