Coaching Dagelijks Bestuur

U bent nieuw verkozen als (vice)voorzitter of secretaris van de OR. U oriënteert zich op de mogelijkheden zich in die rol te ontwikkelen. Ik bied u een coachingstraject aan waarbij ik u coach bij de voorbereiding van een aantal vergaderingen. Dit kunnen zowel OR vergaderingen zijn als als overlegvergaderingen met de bestuurder. In een aantal vergaderingen schuif ik aan waarna ik feedback geef op de manier waarop de vergadering geleid is en er verslag van is gelegd.

Coaching is een erg effectieve methode om als Dagelijks Bestuur snel op het juiste spoor te komen. Het kan ook een effectieve methode zijn bij spanningen in het DB of tussen DB en ondernemingsraad.

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden voor zo een traject te bespreken.