Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 31c. Mededeling over inhuren adviesbureau

De ondernemer doet aan de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk mededeling van zijn voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming, met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 27.

Toelichting:

Is de directie van plan een adviseur in te huren die hen gaat adviseren over sociale regelingen, dan moet de OR op de hoogte gebracht worden.