Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 23b. Besluiten en schorsing

  1. Tijdens een overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de ondernemingsraad besluiten worden genomen.
  2. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de ondernemingsraad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht.

Toelichting:

Wees niet te zuinig met schorsingen. Het is geen belediging van de bestuurder om hem of haar even de gang op te sturen om onderling iets af te stemmen. Als dat nodig is zal elke (goede) bestuurder dat begrijpen.