Maatwerk cursus

Ondersteuning kan op verschillende manieren, die elk hun kracht hebben bij verschillende vraagstukken en situaties. Een maatwerk OR cursus in heel geschikt om kennis en inzicht op te doen en aan het team te werken. Zeer nuttig bij de start van een OR na verkiezingen en voor een jaarlijkse herijking van de plannen van de OR, maar ook voor inzicht en begrip in inhoudelijke onderwerpen.

Begeleiding en coaching

Om kennis en inzicht te verdiepen en toepasbaar te maken op de eigen unieke situatie kan coachen van de OR in hun vergadering een goed instrument zijn. Dan wordt gekeken naar de dynamiek in de groep en effectieve methodes toegepast en daarmee geleerd, om samen tot goede besluiten te komen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OR van de OR heeft de leiding over de OR, maar is wel gelijkwaardig aan de andere leden. Dit goed doen is een uitdaging die niet iedereen van nature gegeven is. Om dit goed te leren is coaching van het DB een beproefde methode. Ieder DB en ieder DB-lid heeft hierin namelijk andere dingen te leren.

Medezeggenschap gaat niet alleen over de OR. Om goede medezeggenschap te creëren in het bedrijf moeten ook bestuurder en management zich ontwikkelen. Goede medezeggenschap ontstaat in de relatie tussen bestuur en medezeggenschap. Dit kan beginnen met een bestuurderscursus gevolgd door coaching van de bestuurder/het MT.

Opleidingsplan

Om de ontwikkeling van de medezeggenschap te structureren kan ook een opleidingsplan gemaakt worden waarin bovenstaande onderdelen opgenomen worden.

Advies

Bij specifieke inhoudelijke situaties, zoals organisatie veranderingen, fusie en overname en veranderen van sociale regelingen is ook inhoudelijke, procedurele en proces expertise nodig om een advies- en instemmingstraject succesvol te laten verlopen. Dan adviseren een geschikte activiteit.

Een speciale activiteit van DePijl is organisaties helpen met het oprichten van een OR. DePijl zorgt er dan voor dat het overleg op de goede voet begint.