Medezeggenschapsstructuur

In grotere ondernemingen moet er een structuur bepaald worden voor de medezeggenschap, zodat het personeel van alle onderdelen goede medezeggenschap geniet. Wil je een COR met onderliggende OR’s of wil je één OR met onderliggende OC’s. Moeten er nog GOR’s gevormd? Dat klink eenvoudiger dan het lijkt. Met de wet alleen kom je er niet. Met een goede discussie met vertegenwoordigers van verschillende onderdelen en de directie kom je er meestal wel, mits goed begeleid en gestructureerd.
Belangrijke elementen in deze discussie zijn:

  • Het organisatorische kader waarin de medezeggenschap moet werken en dan met name de verdeling van de zeggenschap in de organisatie;
  • De belangen die vertegenwoordigd moeten zijn in OR of MR;
  • Het niveau waarop deze het best bevochten kunnen worden;
  • De gewenste participatie door gewone werknemers, niet zijnde OR of MR leden;
  • Het wettelijk kader waarin de structuur geplaatst moet worden.