Duurzaamheid

Sinds mijn studententijd in Eindhoven is duurzaamheid een belangrijk thema in mijn leven.  Uit een interview met een hoogleraar energietechniek heb ik begrepen dat we onze energie duurzamer moeten opwekken en gebruiken. Met het verbranden van fossiele brandstoffen komt te veel CO2 vrij die voor opwarming van ons klimaat zorgt. Om een voor de mens leefbaar klimaat te behouden moeten we onder de 400 ppm CO2 in de atmosfeer moeten blijven. We zitten nu op rond de 420 ppm. We moeten dus ze snel mogelijk stoppen met CO2 uitstoot.

Sinds jaar en dag hebben we al een energiecontract met groene stroom en zonnepanelen, maar niet alles kon op stroom. Gas en benzine of diesel waren nodig voor verwarming en transport.  Gelukkig gaan de ontwikkelingen eindelijk hard om daar vanaf te komen. Er zijn elektrische auto’s die bruikbaar zijn voor alle toepassingen en langzaamaan betaalbaar worden, omdat accu’s steeds beter en betaalbaarder worden. Na wat extra isolatie van het huis is nu ook een warmtepomp een haalbare optie, waardoor ook de verwarming elektrisch kan.

Duurzaamheid betekent elektrische energie gebruiken

Het gebruik van elektrische energie heeft als groot voordeel dat het veel efficiënter omgezet kan worden in veel vormen van nuttig gebruik. Een elektromotor kan 90-95% van de toegevoerde energie omzetten in beweging. Bij een brandstofmotor is dat slechts 20-30%. Een warmtepomp kan zelfs 300-500% van de toegevoegde elektriciteit omzetten in warmte in huis. We moeten ons energiesysteem daarom ombouwen naar elektrisch, waarbij we ook direct elektriciteit opwekken. Zon- en windenergie zijn hiervoor de ideale energiebronnen. Waarbij accu’s nodig zijn om gebruik en opwek op elkaar af te stemmen.

In 2018 kwamen er elektrische auto’s op de markt die geschikt zijn voor mijn gebruiksprofiel. In 2019 heb ik er een aangeschaft. Transport is zodoende sinds 2019 CO2 neutraal. Nu is ook de verwarming van huis en kantoor CO2 neutraal geworden sinds de installatie van een warmtepomp. De nieuwe zonnepanelen op het dak produceren genoeg energie om alles netto van energie te voorzien. De oude zijn doorverkocht en liggen nu op een ander dak. De Pijl medezeggenschap is dus sinds oktober 2022 volledig CO2 neutraal.

Het was een forse investering, maar het levert ook veel op. In de eerste plaats een goed gevoel, dat ik niet meer direct bijdraag aan klimaatverandering en in de tweede plaats een grote verbetering van het comfort in huis en bij het transport. Als laatste, maar niet het minste voordeel hebben wij een grote besparing op de energiekosten. Ik gebruik nu vier keer zoveel elektriciteit, maar nog maar een kwart van de energie van voorheen. Die elektriciteit wek ik bovendien netto zelf op. Zolang de saldering geld zijn onze energiekosten de facto € 0,00.

Voor het geval de saldering wordt afgeschaft ben ik bestuurslid geworden van Vrijstad Windwinning in Culemborg. Lokale windenergie is de volgende belangrijke stap om de omgeving te verduurzamen.