Ondernemingsraden hebben veel kennis en vaardigheden nodig om hun werk goed te doen. Een OR moet goed op de hoogte zijn van alle aspecten van het voeren van een bedrijf om daarop te kunnen adviseren. Adviseren vergt van een OR vaardigheden in communicatie en presentatie en omgang met verschillende belangen en mogelijk conflicten daarover. Daarnaast is een OR, als het goed is, een team! In dat team zitten echter verschillende mensen met verschillende gezichtspunten en eigen-aardigheden. Ook met elkaar moeten OR-leden goed kunnen omgaan willen een OR succes hebben. Van een OR trainer mag dan ook verwacht worden dat hij deze elementen zelf beheerst om ze te kunnen overbrengen. Dat maakt het vak van OR-trainer en adviseur ook zo interessant!

Wilt u weten waar u heen wilt? Ontwikkel een visie! Door om u heen te kijken weet u waar u staat en wat er op u af komt. Daarna kunt u bepalen waar u heen wilt.

Wilt u resultaten? Doe dan iets. Stel samen doelen en maak een plan.

Wilt u effectiever kunnen handelen? Train uw vaardigheden! U hebt vast al veel vaardigheden om invloed uit te oefenen, maar doet u het altijd effectief en efficiënt? Misschien kunt u uw invloed vergroten. Uiteindelijk is dat toch het doel. De belangrijkste vaardigheden waar  ondernemingsraadsleden vaak behoefte aan hebben zijn communicatie vaardigheden en assertiviteit. Daarvoor heb ik een apart programma ontwikkeld.

Doe het samen! Een sterke OR is een OR die het samen doet. Teamontwikkeling is daarom altijd een impliciet doel bij meerdaagse trainingen, maar het kan natuurlijk ook een expliciet doel zijn.

En soms wilt u ook gewoon weten hoe het zit en wat het is, zoals organisatiebeleid, financiëel beleid, HRM, ARBO enz. enz. Gericht op uw praktijksituatie kunnen wij een introductie op elk van deze onderwerpen verzorgen.

 Onderwerpen voor een training van de OR vindt u hier.