Medezeggenschap zonder WOR

Recent heb ik een cursus gegeven aan een medezeggenschapsorgaan van een organisatie die voornamelijk met vrijwilligers werkt. Deze organisatie heeft een vrijwilligersraad ingesteld, naar analogie van een ondernemingsraad. Deze raad heeft geen wet waar hij op terug kan vallen, maar een statuut dat door de directie is opgesteld. Dat statuut is losjes gebaseerd op de…