Stem af op de ontvanger!

Ondernemingsraden stoppen hun licht onder de korenmaat bij hun verslaglegging daardoor maken ze geen reclame voor zichzelf en werven dus ook geen kandidaten. Tijdens onderzoek in het ziekenhuis raak ik in gesprek met de verpleegkundigen aan mijn bed. Die tonen belangstelling voor mijn werk als trainer en adviseur van ondernemingsraden. Eén van de verpleegkundigen zegt…