Nieuw! Nu nog beter!

De medezeggenschap moet nieuw! En nieuw is, zoals wij allen weten, altijd beter. De WOR is verouderd en de achterban niet betrokken. De WOR wordt zelfs al hier en daar ten grave gedragen en de achterban mag, via apps, overal over meepraten. Dat medezeggenschap vaak niet goed functioneert is waar. Ik krijg soms de indruk…

Meepraten ≠ Medezeggenschap

De laatste tijd is de ondernemingsraad weer in het nieuws. Enerzijds wordt de OR een belangrijke rol toegedicht bij de ontwikkeling van oplossingen voor het financiële wanbeheer dat tot de huidige crisis heeft geleid. Anderzijds gaan er geluiden op om de OR af te schaffen want ondernemingsraden belemmeren de besluitvorming door zich alleen maar te…