Nieuw! Nu nog beter!

De medezeggenschap moet nieuw! En nieuw is, zoals wij allen weten, altijd beter. De WOR is verouderd en de achterban niet betrokken. De WOR wordt zelfs al hier en daar ten grave gedragen en de achterban mag, via apps, overal over meepraten. Dat medezeggenschap vaak niet goed functioneert is waar. Ik krijg soms de indruk…