OR werk? Stank voor dank!

Het bedrijf zit midden in een fusietraject. De OR heeft veel op het bord, want er moeten belangrijke afspraken gemaakt worden over de overgang. Druk bezig met OR werk klaagt men op je afdeling dat je er nooit bent! Je werk blijft liggen en niemand van je collega’s helpt je het werk weg te werken….

Stem af op de ontvanger!

Ondernemingsraden stoppen hun licht onder de korenmaat bij hun verslaglegging daardoor maken ze geen reclame voor zichzelf en werven dus ook geen kandidaten. Tijdens onderzoek in het ziekenhuis raak ik in gesprek met de verpleegkundigen aan mijn bed. Die tonen belangstelling voor mijn werk als trainer en adviseur van ondernemingsraden. Eén van de verpleegkundigen zegt…