Een ondernemingsraadscursus geeft de OR kennis en inzicht in de onderwerpen waarover de OR moet adviseren. De OR heeft met vele onderwerpen te maken. Een OR wordt om advies gevraagd over de bedrijfsvoering, belangrijke besluiten op het gebied van organisatieverandering en lenen en uitlenen van geld. De OR wordt ook om instemming gevraagd om allerlei sociale regelingen, zoals een werktijden-, opleidings- en pensioenregeling.

Adviseren

Om goed te kunnen adviseren en in te kunnen stemmen met sociale regelingen, is het nodig dat de OR kennis van zaken heeft over deze thema’s. Niet alleen dat, de OR moet ook kennis hebben van de achtergronden van besluiten, zoals de strategie van het bedrijf om te kunnen bepalen of bepaalde veranderingen of regelingen wel passen binnen de bedrijfsstrategie. Dan komt ook de vraag op of de OR vertrouwen heeft dat de bedrijfsstrategie voor voldoende continuïteit en werkgelegenheid zorgt. Een ondernemingsraadscursus kan de basis leggen voor de ontwikkeling van de ondernemingsraad tot een goede adviseur.

Kennis ontwikkelen

Elke cursus kan toegespitst worden op de vraagstukken die op dat moment voor de OR actueel zijn. In een ondernemingsraadscursus kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Strategisch beleid, waaronder onder andere:
  toekomstvisie;
  SWOT-analyse;
  fusie en samenwerking;
  kerntaken;
  e.d
 • Organisatiebeleid:
  organisatiekunde;
  organisatie inrichting;
  organisatie verandering;
  cultuur in organisaties;
  automatisering;
  e.d.
 • Personeelsbeleid/HRM/sociaal beleid:
  arbeidsvoorwaarden;
  pensioen;
  Functioneren en beoordelen;
  werving en selectie;
  opleiden;
  e.d.
 • Financieel beleid:
  lezen van de jaarrekening;
  begroting;
  budgettering;
  investeringen;
  surseance en faillissement;
  e.d.

 Contact:

Neem voor een vrijblijvend gesprek over een ondernemingsraad cursus contact op.