De ondernemingsraad is een adviesorgaan en daarom ontvangt de OR zo af en toe een adviesaanvraag van de directie. Dit is voor veel ondernemingsraden altijd weer een spannend moment. Het zijn vaak lastige onderwerpen waar de OR-leden weinig tot niet in thuis zijn. De verleiding is dan groot om vooral veel vragen te stellen om enige duidelijkheid in de materie te krijgen. Adviesaanvragen zijn ook vaak zo geschreven dat het lijkt alsof er moeilijk een speld tussen te krijgen is. Wat moet je dan nog adviseren als OR?

Deze cursusdag gaat jullie leren spelden in de adviesaanvraag te prikken. Je leert de technieken die gebruikt worden om een verhaal zo te vertellen dat je er ogenschijnlijk geen speld tussen krijgt en hoe je deze technieken kunt herkennen en pareren.

In deze cursus dus niet de zoveelste uitleg over de procedures van de WOR en een stappenplan van hoe te handelen, maar technieken om een adviesaanvraag inhoudelijk te ontleden.

Deze cursus geef ik twee keer in de zomer als een soort zomerschool op 11 juli en op 22 augustus. Ga naar de site voor het programma!