Adviesvaardigheden ondernemingsraad

Een advies van de ondernemingsraad is een voorstel tot verbetering van situaties en besluiten. Voor een goed advies heb je kennis nodig van een situatie om er een mening of een oplossing aan te kunnen verbinden. De bedoeling van een advies is een dialoog starten met de geadviseerde over een te nemen besluit. Het beste advies is dan ook een advies dat een andere denkrichting aangeeft, omdat dat tot een dialoog leidt. Die andere denkrichting is krachtig als hij gebaseerd is op kennis en inzicht in de organisatie en de belangen die bij de OR als adviseur spelen. Een advies van de ondernemingsraad zal dus de belangen van de medewerkers en de continuïteit van de organisatie benadrukken. In een goed advies komt helder naar voren hoe je naar de situatie kijkt, welke problemen je ziet en wat het gewenste resultaat zou moeten zijn vanuit het gezichtspunt en de belangen van de ondernemingsraad.

Positief of negatief adviseren

Veel ondernemingsraden gebruiken bij het adviseren de termen positief of negatief advies. Dit heeft een juridische grond. Strikt genomen is een positief advies een goedkeuring en een negatief advies een afkeuring van een voorgenomen besluit en geen advies. Een positief of een negatief advies leiden ook niet tot een dialoog en het verruimt de besluitvormingsruimte niet. Een advies dat zo geformuleerd wordt blijft namelijk binnen het kader dat de bestuurder in zijn overwegingen voor het besluit geeft. Het voegt geen ander kader of gezichtspunt toe. Een goed advies doet dat wel.

Wat is adviseren

Adviseren is invloed uitoefenen zonder macht te hebben. Een advies van de ondernemingsraad is, in tegenstelling tot de adviezen van commerciële adviseurs niet helemaal vrijblijvend en daarmee niet zonder macht. De kern van artikel 25 van de WOR is namelijk dat het advies van de ondernemingsraad door de bestuurder in principe opgevolgd wordt, tenzij de bestuurder goede redenen heeft dat niet te doen.

Een goed advies heeft gewicht

Een advies van de ondernemingsraad heeft dan ook gewicht, waarmee de ondernemingsraad dus een verantwoordelijkheid heeft een goed advies te maken. Veel situaties waarover de ondernemingsraad om advies gevraagd wordt zijn echter geen dagelijkse kost voor de leden van de OR. In een OR cursus kan de OR adviesvaardigheden leren om dat denkproces bij de bestuurder in gang te zetten.

Wil de OR zijn beeld vormen over een bepaald onderwerp, omdat de OR advies wil geven dan kan de OR ook ondersteuning zoeken bij het onderzoeken van het vraagstuk, het vormen van het advies en het begeleiden in het proces van adviseren. De Pijl medezeggenschap is gespecialiseerd in deze ondersteuning en heeft al vele ondernemingsraden met raad en daad terzijde gestaan. Op de referentie pagina vindt u enige referenties van klanten.

Contact:

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Marcel Reijnen. Op de contactpagina vindt u de gegevens.