Geheimhouding en de relatie met de bestuurder

Open en transparant

Een bestuurder die een open en transparante relatie met de OR wil hebben vraagt de OR vaak het besprokene in het overleg binnenskamers te houden. Dat is vanuit de bestuurder gezien enerzijds best begrijpelijk. Je bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming en dan wil je geen discussies in de hele organisatie over zaken waarover nog niets besloten is, maar die je wel hebt voorgelegd aan de OR om even te kijken hoe bepaalde ideeën vallen.

Het is voor de medezeggenschap zeer gezond dat de bestuurder dit doet, want dan is de OR al betrokken bij de ideeënvorming. Het is echter minder gezond dat de OR dan niet over deze ideeën kan praten met de collega’s.

Interactie

Om goede medezeggenschap vorm te geven heeft de OR interactie met de medewerkers nodig om hun bijsturing op de besluitvorming goed te kunnen geven. De medewerkers moeten het gevoel hebben dat de ondernemingsraad hun belang voldoende onder aandacht brengt. Als de OR alles binnenskamers moet houden kan de OR dat niet goed doen.

Voor het maken van een goed besluit is het voor de bestuurder ook belangrijk dat de ondernemingsraad deze input in kan brengen. Juist dat is de bron voor een goed besluit.

Uiteraard werkt de ondernemingsraad zonder last of ruggespraak. Het is aan de OR om de bestuurder te helpen de juiste balans te vinden tussen werknemersbelang en organisatie belang.

Bij een besluitvormingsproces hoort altijd onzekerheid, dit kunnen bestuurder en OR beter omarmen dan bestrijden. Om weerstand te voorkomen is een goede informatievoorziening van belang. Ten eerste natuurlijk naar de OR, maar van daaruit naar de hele onderneming, zodat de OR met gedragen ideeën kan komen. Er moet zo lang mogelijk ruimte blijven om tot goede besluiten te komen.

Het gaat erom dat er een cultuur in de organisatie wordt gecreëerd waarin de status van besluiten duidelijk wordt gemaakt. Dus ook de onzekerheid hierover. Dit creëert de ruimte om de tijd te nemen om relevante perspectieven in het besluit invloed te geven.

Geheimhouding

Er zijn uiteraard wel zaken die geheimhouding verdienen. Dan gaat het om:

  • persoonlijke informatie;

  • Informatie die de concurrentiegevoelig is;

  • Informatie die aantrekkelijk is voor de media.

Conclusie

Werk aan een nieuwe communicatiecultuur in de organisatie, waarin veranderingen en het delen van inzichten normaal wordt. Veranderingen zijn namelijk een normaal onderdeel van het leven. Zie openheid als kracht. Op deze manier wordt het meewegen van alle belangen in de organisatie normaal bij het denken en handelen. De meest succesvolle bedrijven zijn die bedrijven die alle relevante informatie meewegen om een goed geïnformeerd besluit te nemen, ongeacht waar die informatie vandaan komt. Een goede directie weet waar Abraham de mosterd haalt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *