Pensioen? Begin op tijd!

Pensioenen?

Dat stellen we maar liever uit tot het laatste moment. Het is ingewikkeld en je moet eraan rekenen. Helaas zijn er continu wetswijzigingen rondom pensioenen, waardoor OR’s er wel wat mee moeten. Wat mij dan opvalt is dat veel OR’s wachten op een instemmingsaanvraag van de directie. Veelal gaan nieuwe contracten in op 1 januari dus begin november is vroeg genoeg voor een instemmingsaanvraag. Toch? Niet dus!

Ingewikkelde materie

Pensioenen zijn ingewikkelde materie en dat realiseert de OR zich ook zodra ze ermee aan de slag gaat. Ik word dan gebeld met de vraag of ik ze de weg kan wijzen. Dat doe ik dan natuurlijk met plezier. Als de OR zich vervolgens écht in het vraagstuk verdiept blijkt dat er toch verschillende gezichtspunten zijn tussen directie en OR. De tijd is dan wel erg kort om een al uitonderhandeld contract te wijzigen.

Eventuele andere opties moeten doorgerekend worden. Daarvoor is een pensioenadviseur nodig. Als de OR daarvoor een eigen adviseur wil raadplegen kan het lastig zijn er een te vinden. Bij een wijziging van het pensioencontract op basis van een wetswijziging hebben die het namelijk razend druk.

KlokjeHet is mij al meermaals overkomen dat de OR zich zo goed in de materie had verdiept dat zij de leiding in de pensioendiscussie heeft genomen. Een van die OR’s bestond uit jonge mensen van rond de 30. Deze OR heeft zich gerealiseerd dat een pensioen ook voor jonge werknemers belangrijk is. Wil er later een pensioen zijn, dan moet je nu beginnen met een goede regeling. De OR had zich zeer goed in de materie verdiept en wist de directie te overtuigen van een andere regeling die eerlijker en duidelijker voor de verschillende leeftijdscategorieën was. Daarnaast had het nogal wat voeten in de aarde de directie ervan te overtuigen dat pensioenpremie loon is. Eventuele voordelen van een nieuwe regeling kunnen dus niet zonder meer als kostenbesparing voor het bedrijf ingeboekt worden.

De ideeën van de OR werden doorgerekend door een pensioenadviseur die de OR had ingeschakeld. De directie heeft in de loop van het proces zijn eigen adviseur laten vallen en OR en directie hebben de plannen verder uitgewerkt met de adviseur van de OR. Met de uiteindelijke regeling was iedereen gelukkig.

Pensioenen zijn voor later, maar dat wil niet zeggen dat je niet op tijd moet beginnen. Op tijd beginnen betekent:

  • Wees alert op wetswijzigingen;
  • Zet het tijdig op de OR agenda en ontwikkel je eigen visie op deze veranderingen, al dan niet met behulp van een OR adviseur;
  • Probeer zo snel mogelijk samen met de directie op te trekken naar een nieuw contract;
  • Schakel een eigen pensioen adviseur in;
  • Kom ook tijdig voor je pensioenbelangen als jonge werknemer op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *