Opvolging, bemoei je met je eigen zaak!

Opvolging is een probleem bij veel bedrijven wanneer de oprichter en directeur grootaandeelhouder (DGA) met pensioen wil. Zonder Raad van Commissarissen is de OR de enige toezichthouder. De OR heeft dus een belangrijke verantwoordelijkheid. Maar hoe kun je deze taak goed vervullen bij vraagstukken die grote gevolgen hebben voor de organisatie, maar tegelijk zozeer een persoonlijke afweging van de DGA lijken?

Of hij nu zoekt naar een externe koper, een management buy-out overweegt, of de zaak over wil doen aan een nieuwe generatie binnen de familie, voor een DGA is het een complexe uitdaging om goede opvolging te vinden. De financiële onderhandeling en de personele,- en sturingsvraagstukken kunnen een overnameproces langdurig en moeizaam laten verlopen. Zolang niet duidelijk wordt wie de nieuwe kapitein is, wordt er geen koers meer uitgezet en juist dat kan funest zijn voor de ontwikkeling van het bedrijf, zeker wanneer de economische omstandigheden een scherpe koers vragen. Het vertrouwen in het management van de organisatie kan hierdoor in het geding komen en daarmee de toekomst van de organisatie.

rol OR bij opvolging.

Een ondernemingsraad kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opvolging en het verloop van de transitie. Spreek je zorg uit over de toekomst, het is ook jullie eigen zaak!

Ga in overleg over de situatie, de alternatieven en het proces:

  • Borg daarbij als OR dat alle belangen in beeld blijven en worden afgewogen;
  • Bespreek de kaders van het organisatie- en het privébelang van de DGA en ga daar respectvol mee om;
  • Adviseer en stimuleer aanvullende maatregelen om een keuze succesvol te maken;
  • Help een heldere koers te definiëren, ook al geldt die maar tijdelijk;
  • Realiseer je dat de perfecte keuze niet bestaat;
  • Zet wantrouwen in de organisatie om in hulpvaardigheid naar de nieuwe directie.

Adviseren is besluiten beïnvloeden zonder macht te hebben. Dat wordt hier van de OR gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *