Hoe verbeter je de relatie tussen OR en bestuurder

Zoals in een vorige BLOG betoogd, staat de relatie tussen OR en bestuurder onder druk. De oorzaak daarvoor ligt niet altijd en niet alleen bij de OR. Ook bestuurders vinden het soms makkelijker de OR het procedure-bos in te sturen dan een inhoudelijke discussie aan te gaan.

Om de verhoudingen te verbeteren kan de OR de manier van omgang met elkaar bespreekbaar maken. Dit heeft echter alleen kans van slagen als de OR eerst ook zijn eigen gedrag analyseert. Vanuit zelfinzicht is het gemakkelijker ook een ander feedback te geven op zijn gedrag.

Een andere methode om als OR weer in gesprek te komen is het oppakken van een inhoudelijk thema en dat uit te diepen. Vervolgens moet de OR er een goed en gedegen voorstel van maken. De OR kan daarmee zijn rol als adviseur versterken en het respect weer terugwinnen dat blijkbaar verloren is gegaan. Belangrijk daarbij is dat het een voorstel is waar de organisatie en de medewerkers echt iets aan hebben en dat de OR zichzelf met dit voorstel ook stevig neerzet, ook naar de achterban. Dat garandeert niet altijd direct succes, soms is een langere adem nodig.

Doet een OR dat dan kan het zijn dat mede OR-leden of de bestuurder vinden dat de OR op de stoel van de bestuurder gaat zitten. Dat is echter een onterecht verwijt. Om een goed adviseur te zijn zal een OR zich ook moeten verplaatsen in de positie van de bestuurder. Van daaruit probeert hij een advies te formuleren waar de bestuurder mee verder kan. Ook bestuurders zullen zich realiseren dat een adviseur de beste adviezen levert als hij zich in de geadviseerde verplaatst. De bestuurder bestuurt en de OR adviseert.

Vervolgens kan de OR de bestuurder uitnodigen ook eens op de stoel van de OR te komen zitten. Ik doe dat in trainingen wel vaker en dan blijkt een bestuurder vaak het fanatiekste OR-lid. Op deze manier kan wederzijds begrip gekweekt worden.

Blijf dus inhoudelijk met goede voorstellen komen en benoem het proces als het niet gaat zoals je wilt. Probeer zoveel mogelijk uit de procedures weg te blijven, want die leiden meestal af van wat je wilt hebben als OR. Dat wil niet zeggen dat ik de wettelijke positie van de OR niet belangrijk vind; in tegendeel, het is alleen geen onderwerp van discussie. Heb voldoende zelfvertrouwen om het geen onderwerp van discussie te laten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *