Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief oktober 2019
Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen dan kunt u hem hier online lezen.
 
 
logodepijl

Nieuwsbrief oktober 2019

 

Beste
Marcel Reijnen
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 1. Denkfouten in de adviesaanvraag
 2. BLOG: De Interim-manager
 3. OR en technologische vernieuwing
 4. Agenda open activiteiten


   

  Lees mijn tweetsGa naar mijn LinkedIn pagina
 
 

 

Denkfouten in de adviesaanvraag

De afgelopen 2 jaar heb ik een aantal malen de workshop 'Denkfouten in de adviesaanvraag' op de afgelopen workshopdagen van vakmedianet succesvol verzorgt. Deze workshop wordt, in verkorte vorm, weer gegeven op 7 november bij het Congres medezeggenschap op koers. In deze workshop ga ik in op de denkfouten die gemaakt worden bij het maken van een adviesaanvraag en ook op de denkfouten waar de OR last van heeft bij het beoordelen van een plan. Na deze workshop kijkt u nooit meer naïef naar een adviesaanvraag. Kom ook als je nog een gaatje in de agenda hebt.

 


De interim-manager

door: Marcel Reijnen

Inhuren interim-manager

OR’s klagen vaak tegen mij dat ze te laat betrokken worden bij veranderingen in de organisatie. Toch zijn er vaak hele duidelijke signalen waardoor de OR kan besluiten zichzelf bij een proces te betrekken. Eén van die zeer belangrijke signalen is het inhuren van een interim-manager. Deze wordt namelijk meestal ingehuurd met een opdracht. Een opdracht die meestal te maken heeft met veranderingen die adviesplichtig zijn. De opdracht aan deze interim-manager is daarmee ook adviesplichtig.

De meeste OR’s komen pas achter de inhuur als de interim-manager al rondloopt. Zijn of haar rapport voor verandering van een afdeling of, in het geval van een interim-bestuurder, met een vergaand voorstel voor verandering van de hele organisatie, zoals een fusie, verrast de OR vaak. Invloed krijgen is dan een lastige zaak en de OR voelt zich te laat betrokken. En dat is ook zo.

Voorbereiding OR

Beter is het als de OR zichzelf tijdig bij de inhuur van een interim-manager betrekt. Dat vergt een voorbereide OR. Een goed begin kan de OR maken in het artikel 24 overleg, daar moeten de plannen voor de nabije toekomst aan de orde komen. De OR kan zich verder voorbereiden door een goede relatie op te bouwen met de directie en met name de toezichthouder. Door steeds helder zicht te hebben op de situatie van de onderneming en de mogelijke strategische keuzes die op de organisatie afkomen maakt de OR zichzelf een gelijkwaardig gesprekspartner. De OR is dan steeds aan de bal bij beslissingen waar een interim-manager mogelijk ingezet gaat worden.

Bij het adviseren over de opdracht aan de interim is het zaak dat de OR zelf een goed beeld heeft van het probleem dat moet worden opgelost. Vanuit dat probleem formuleert de OR een opdracht aan de interim-manager en een profielschets. Daarmee gaat de OR het overleg aan met de bestuurder en de toezichthouder.

Leidt bovenstaande tot vruchtbaar overleg, dan heeft de OR daadwerkelijk invloed op de opdracht aan de interim-manager.

Is de interim-manager eenmaal aangesteld wees er dan op bedacht dat een interim-manager zijn of haar taak vaak met veel gedrevenheid vervuld. Er moet ten slotte op korte termijn een resultaat gehaald worden. Zorg dus dat je aan de bal blijft. Het komt er, bij het omgaan met de interim-manager, echt op aan of de OR, goed onderbouwd, weet wat hij wil, de kracht heeft om door te pakken en in staat is de eenheid in de organisatie en de OR te bewaren. Dit vergt veel communicatieve vaardigheden en vooral veel lef.

Tips voor de OR:

 1. Maak gebruik van het artikel 24 overleg;

 2. Zorg altijd voor een goede relatie met de toezichthouder;

 3. Weet wat je wil hebben als OR;

 4. Zorg dat je tijdig een adviesaanvraag krijgt over de opdracht van de interim-manager of -bestuurder.

 5. Zo niet: adviseer dan ongevraagd op basis van jullie analyse van het probleem. Bedenk dan zelf welke opdracht verstrekt zou moeten worden en welke kwalificaties nodig zijn voor deze opdracht om het probleem opgelost te krijgen;

 6. Ga de inhoudelijke discussie aan en laat je niet verleiden tot procedurediscussies;

 7. Zorg dat de achterban vertrouwen in de OR heeft. Geef altijd goed aan wat je doet en adviseert en waarom. Blijf dus niet in procedurele verhalen hangen in je nieuwsbrieven naar de achterban, maar heb het over de inhoud van je werk. Dit verstrekt je positie in het inhoudelijke overleg.

 8. Bouw een goede werkrelatie op met de interim-manager/bestuurder en blijf in overleg.

 9. Blijf ook kritisch op je eigen mening en sta open voor argumenten die hout snijden;

 10. Schroom niet externe hulp in te roepen als je bovenstaande lastig vindt.


 

OR en technologische vernieuwing

Op 28 november zal ik een workshop verzorgen met als titel technologische vernieuwing en de rol van de OR.

In deze workshop word stilgestaan bij de belangrijkste technologische vernieuwingen van deze tijd en wat deze betekenen voor organisaties en medewerkers. We onderzoeken waarom deze ontwikkelingen voor de or van belang zijn en hoe de or hierop invloed uit kan oefenen.   

In deze workshop wordt gefocust op twee belangrijke technische ontwikkelingen van dit moment:  

• artificiële intelligentie; 

• en duurzaamheid.  

Op beide gebieden staan ons veel veranderingen te wachten die grote invloed kunnen hebben op de toekomst van de organisatie en de manier waarop het werk wordt georganiseerd. Deze ontwikkelingen worden toegelicht. In een opdracht onderzoeken de deelnemers hoe deze technologische ontwikkelingen op hun organisatie en de medewerkers van invloed zijn. We bespreken ook wat de or kan doen om deze ontwikkelingen in gewenste banen te leiden.  

 

Agenda open activiteiten

7 november 2019 Denkfouten in de adviesaanvraag; workshop op het Congres Medezeggenschap op koers van vakmedianet;

28 november 2019 Technologische vernieuwing en de rol van de OR; workshopdag vakmedianet;

23 en 24 januari 2020 De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR; Deze cursus wordt in januari voor het vijfde jaar gegeven. Het wordt dus een lustrum cursus. Wil je je verder ontwikkelen of reflecteren op je rol als ambtelijk secretaris schrijf je dan in. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

 
 
 
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Hier kunt u zich afmelden.