nieuwsbrief mei 2020

nieuwsbrief mei 2020
Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen dan kunt u hem hier online lezen.
 
 
logodepijl

Nieuwsbrief mei 2020

 

Beste

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:Marcel Reijnen

  1. Workshopmiddag 10 jaar DePijl;
  2. Corona maatregelen;
  3. BLOG: Rolverwarring;
  4. Agenda.
     

    Lees mijn tweetsGa naar mijn LinkedIn pagina
 
 

Workshopmiddag 10 jaar DePijl

Op 13 mei was de workshopmiddag voor het bestaan van 10 jaar DePijl gepland. Wegens corona kon dat helaas niet doorgaan. De situatie is ook nu nog te onzeker om een nieuwe datum aan deze bijeenkomst te plakken. Waarschijnlijk wordt het volgend jaar pas weer mogelijk zonder voorbehoud bij elkaar te zijn.
Uitstel is hoe dan ook geen afstel en u houdt deze dag nog van mij tegoed, indien mogelijk met hetzelfde programma.

Corona maatregelen

Vanwege het Covid-sars-2 virus, zoals het officieel heet, is het bij elkaar komen sinds half maart niet mogelijk geweest. Via Teams, Zoom, Circle en andere videodiensten is contact gelukkig nog wel mogelijk gebleken, zodat ik een aantal van u op die manier heb kunnen helpen. Het is gebleken dat er best online zinvolle dingen gedaan kunnen worden. Het heeft echter niet mijn voorkeur. Ik zie u liever in levende lijve. De onderlinge communicatie heeft weldegelijk te leiden onder de techniek.
Vanaf juni is het weer mogelijk met meer dan drie mensen bij elkaar te komen, op gepaste afstand, eventueel met mondkapjes en uiteraard zonder ziekteverschijnselen. Omdat een zomervakantie er waarschijnlijk dit jaar ook niet in zit voor velen van u, is het misschien een idee de nog geplande en te plannen cursussen komende zomer uit te voeren. Mogelijk zijn we dan een eventuele najaarssluiting van Nederland voor als het virus weer zijn kop opsteekt.

Neem even contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Rolverwarring

Door: Marcel Reijnen (11 mei 2020)

Het komt regelmatig voor dat een OR het verwijt krijgt dat hij op de stoel van de bestuurder gaat zitten. In mijn ervaring is dat echter zelden het geval. De OR heeft de bevoegdheid helemaal niet om bedrijfsbeslissingen te nemen en doet dat ook nooit. Meestal krijgt de OR dit verwijt als het advies van de OR de bestuurder niet bevalt en met name als het advies van de OR perspectieven en alternatieven schetst die buiten het kader van de adviesaanvraag vallen. Kortom als de OR daadwerkelijk adviseert. De OR wordt dan onder sterke druk gezet zijn advies aan te passen. Dit is dan, volgens mij, eerder op te vatten als een bestuurder die op de stoel van de OR gaat zitten dan andersom.

Waardoor ontstaat deze rolverwarring?

Een belangrijke oorzaak voor deze rol verwarring is de ontstane praktijk in de behandeling van adviesaanvragen, waarbij sterk de nadruk ligt op positief of negatief adviseren, al dan niet met mitsen en maren. Dit geeft de OR de rol van goed-, dan wel afkeurder van het voorgenomen besluit. Bestuurders verwachten dan ook dat de OR binnen het kader van de adviesaanvraag blijft. Recent heb ik nog het verwijt van een bestuurder gehoord die vond dat de OR er teveel bij haalde en zich niet hield aan het in de adviesaanvraag gestelde.

Persoonlijk vind ik dat een compliment voor de OR. Wat heb je tenslotte aan een adviseur die binnen de kaders blijft kleuren? Een goed adviseur schetst nieuwe perspectieven en probeert tunnelvisie te voorkomen. Dat doe je het beste door breed en vrij te denken. Het voorliggende probleem wordt van alle kanten belicht op de effecten voor het “goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen” (art 2 WOR). Daarbij hoort voor de OR uiteraard ook het functioneren van het personeel.

Als de ondernemer een fusiepartner zoekt of een nieuwe CEO aan wil stellen is het aan de OR hierover te adviseren. Aan deze vraagstukken zitten vele aspecten die lang niet allemaal in een adviesaanvraag staan en ook niet kúnnen staan. Bestuur of directie kijken nu eenmaal met hún bril naar de werkelijkheid en die is nooit alomvattend. Dat is ook precies waar de meerwaarde van een OR om de hoek komt. Zij hebben hun eigen kijk op de situatie die uiteraard ook niet alomvattend is, maar (hopelijk) wel een ander perspectief biedt. Goede besluitvorming komt dan voort uit de dialoog tussen verschillenden manieren van kijken. Daar is de overlegvergadering voor.

Wat te doen?

Bestuurders en besturen zou ik willen aanraden zich af te vragen of de OR echt op hun stoel gaat zitten als er geen goed of afkering komt, maar een alternatief. Is het misschien omgekeerd als wij willen dat de OR zijn advies aanpast? Hebben we echt behoefte aan advies, of zoeken we de rituele goedkeuring van de OR. Zou het niet prettiger zijn een OR te hebben, waarmee je van mening kunt verschillen, maar die je wel aan het denken zet?

Ondernemingsraden zou ik willen aanraden om los te komen van de goed- of afkeuring van voorgenomen besluiten, maar te gaan adviseren. Als je goedkeurt of afkeurt, dán ga je pas op de stoel van de bestuurder zitten. Bepaal je eigen perspectief op een besluit en kijk juist wel breder, want alleen dan kun je goed adviseren.

Het is niet meer erg als het besluit uiteindelijk anders luidt dan het advies van de OR, als er een goede dialoog is geweest over de verschillende perspectieven op de zaak. De bestuurder blijft namelijk uiteindelijk verantwoordelijk voor het besluit.

 

Agenda

 

27 en 28 augustus 2020 De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR. Wil je je verder ontwikkelen of reflecteren op je rol als ambtelijk secretaris schrijf je dan in. Nog 2 deelnemers en hij gaat door, dus schroom niet en schrijf je in.

 

1 september 2020 OR en strategische vraagstukken. In de cursus gaan we in op de invloed die de OR kan hebben op de strategie in de onderneming en waarom dat belangrijk is.

 

5 november 2020 OR workshopdag ORnet "De meeste mensen deugen" In deze workshop zal ik het boek van Rutger Bregman toelichten en samen met jullie onderzoeken wat dit inzicht betekent voor de OR.  
 
 
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Hier kunt u zich afmelden.