Basiscursus OR

Deze basiscursus OR is bedoeld voor mensen die onervaren in een ervaren OR stappen. Voor het goed functioneren van de OR is het belangrijk dat alle alle leden dezelfde basis hebben gelegd. Deze cursus is er dan ook op gericht de leden van basisinformatie te voorzien en ze een aanzet te geven tot een actieve rol in de OR.

Wat leert u tijdens de basiscursus OR?

Tijdens deze cursus wordt op de eerste plaats veel aandacht besteed aan de rol en taak van de OR en daarnaast aan de Wet op Ondernemingsraden (WOR), waarbij het zeer belangrijk is dat u zelf praktijkgericht bezig bent. Dat wil zeggen dat tijdens de basiscursus OR ingegaan wordt op uw vragen over de mogelijkheden en het functioneren van de ondernemingsraad. Na het volgen van de basiscursus OR hebt u onder meer een ruimer inzicht in de plaats en functie van de OR binnen de organisatie, de ontwikkelingen van de organisatie en de belangrijke rol die de OR hierbij kan nemen.
U kunt om te beginnen ook alvast de video’s volgen op de WOR pagina en de site watiseenor.nl bekijken.

Contact

Hebt u interesse in een basiscursus OR of bent u benieuwd wat deze cursus voor u kan betekenen? Neem contact op voor meer informatie of advies. Bel dan naar 06 – 20 32 32 69 of stuur een mail naar info@depijl-mz.nl. Tevens kunt u gebruik maken van het online contactformulier.