• Resultaat 11
 • Kijken 7
 • Richten 8
 • Kiezen 7 2
 • Resultaat
 • Kijken
 • Richten
 • Kiezen

Bemiddelen

Spanningen tussen OR en bestuurder?
Ik help u uit de brand!

Om te komen tot goede besluitvorming in een organisatie is tegenspraak erg effectief. Het scherpt de geest, verbreedt de blik en voorkomt valkuilen. De OR vervult die tegenspraak rol als er sprake is van goed, kritisch en gelijkwaardig overleg over de te nemen besluiten. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, maar met het belang van het goed functioneren van de organisatie voor ogen. Als die nuttige tegenspraak verwordt tot onenigheid en zelfs strijd tussen OR en directie is het overleg niet meer effectief. Dat gevaar ligt altijd op de loer. Mensen die in een OR gaan zitten hebben vaak een sterk rechtvaardigheidsgevoel, een uitgesproken mening en durven die te uiten. Voor de meeste directeuren geldt ook dat ze een stevige mening neer kunnen zetten. Voor je het weet leidt dat tot hard touwtrekken op standpunten, zonder dat de besluitvorming een steek opschiet. Dit kan dan ook leiden tot een verstoring van de persoonlijke verhoudingen als de zaken niet afdoende gescheiden worden van de personen. Soms leidt dit tot zodanig verzuurde verhoudingen dat er geen sprake meer is van overleg. Dat is doodzonde, want de medezeggenschap kost dan teveel geld en het kan de sfeer in het bedrijf ook nog verzieken.

Het is veel prettiger en gezonder voor bedrijf, OR-leden en directie om in een gelijkwaardige dialoog tot een beter besluit te komen, zeker in een tijd waarin betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf meer dan ooit nodig is om op de snel veranderende bewegingen in markt en maatschappij te kunnen reageren.

Ik kan u daarbij helpen.

Succesvolle Situaties

In onderstaande situaties heb ik OR en directie effectief kunnen helpen om uit de impasse of uit het conflict te komen:
 • Een fusietrajecten waar twee OR's en twee directies het met elkaar eens moeten worden over de inrichting van de organisatie, maar erg verschillende standpunten hebben. In twee middagen zijn de lastigste vraagstukken opgelost.
 • Een familiebedrijf waar het opvolgingsvraagstuk speelt. De OR ziet dat niet goed gaan, maar wordt niet gehoord. Door het stimuleren van goede gesprekken tussen directie en OR is de directie tot het inzicht gebracht hulp bij de overdracht in te roepen. De overdracht is geslaagd en het bedrijf bloeit nu weer.
 • Een conflict in de directie die tot de ondergang van het bedrijf en daarmee verlies aan werkgelegenheid had kunnen leiden. Ook hier heb ik de OR voorbereid op een gelijkwaardige zakelijke discussie en heb ik de dialoog begeleid. Het conflict is daardoor in goede banen geleid.
 • Verschillende visies in de OR, waardoor de OR niets bereikt en de directeur de OR niet meer serieus neemt, omdat hij er niets aan heeft. Door te zorgen voor eenheid in de OR en een gelijkwaardige houding en te zorgen voor een nieuwe kans bij de directie is de OR weer een gesprekspartner geworden.
 • OR en directie houden elkaar in procedurediscussies vast in plaats van inhoudelijk te overleggen. Door gesprekken met beide partijen te voeren en daarbij voor wederzijds begrip te zorgen is er langzaam een dialoog tot stand gekomen op de inhoud.
Dit soort situaties zijn vruchtbaar op te lossen als de partijen bij elkaar willen komen. Ik kan hen daarbij helpen.

Werkwijze bij een vruchtbare bemiddeling

In een vruchtbaar bemiddelingsproces doe ik het volgende:
 1. Ik leg de focus bij het probleem in de organisatie de bekende feiten en de verschillende belangen die spelen tussen de betrokkenen en richt deze op het gezamenlijke belang: het goed functioneren van de organisatie;
 2. Ik weet het vertrouwen van alle betrokkenen te winnen en vast te houden, door verbinding te maken met de mens achter de rol;
 3. Door goed te luisteren, samenvatten en door te vragen (LSD);
 4. Zet ik ook aan tot probleemoplossend denken, trek de discussie uit de standpunten en laat de partijen vanuit hun belangen nadenken over mogelijke oplossingen.
Hebt u een sluimerend conflict of is het zelfs al manifest? Ik kom u graag helpen. Voor een vrijblijvend verkennend gesprek kunt u altijd contact met mij opnemen.

Referenties

 • Villa Pardoes

  Hallo Marcel,

  Graag wil ik je op deze manier nog even bedanken voor jou inzet tijdens de trainings tweedaagse voor Villa Pardoes.
  Wij vonden het als groep een leerzame training en met name de manier waarop jij de training hebt gegeven was erg positief. Jij wist de materie interessant te houden door interactie en aandacht.

  Mijn eigen indruk was misschien nog wel positiever daar ik meerdere OR en Medezeggenschapstrainingen heb gevolgd en deze als saai en slaapverwekkend heb ervaren. Dit alles heb ik tijdens jou trainingen niet zo ervaren en mede daardoor is de door jou aangeboden stof beter binnen gekomen. Als mijn advies voor een trainer in deze sector zou  worden gevraagd zal ik zeker jou naam naar voren brengen.

  Met vriendelijke groeten,

  Wim Rijkers, voorzitter vrijwilligersraad

  Lees meer...  
 • OR Waterschap Roer en Overmaas

   

  Op 12 en 13 mei 2014 hebben wij als ondernemingsraad een training communicatie en onderhandelingsvaardigheden bij Marcel gevolgd.

  Wij zijn daar heel tevreden over. Op basis van duidelijke doelstellingen rekening houdend met onze wensen is er een boeiend programma ontwikkeld waarbij wij uitgedaagd werden om uit onze comfortzone te komen. Vooral de onderhandeling situaties met de door een toneelspeler gespeelde WOR bestuurder waren zeer leerzaam.

  Wij ervaren een prettige en deskundige samenwerking met Marcel.

  Wij bevelen Marcel zeker aan.

  Henri Lemmens

  Voorzitter OR Waterschap Roer en Overmaas

   

   

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht