Nieuwsbrief juni 2017

Printen
Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen dan kunt u hem hier online lezen.
 
 
logodepijl

Nieuwsbrief juni 2017

 

Beste BezoekerMarcel Reijnen

In dit nummer:


 1. Redelijke Twijfel
 2. De nieuwe governance code
 3. de nieuwe Arbowet
 4. Agenda   

  Lees mijn tweets Bezoek mijn Google plus pagina Ga naar mijn LinkedIn pagina
 
 

Redelijke twijfel

Laatst was ik aan het zappen en viel net binnen in de film “12 angry man”. Deze film is een prachtige illustratie van besluitvorming in een willekeurig samengestelde groep.
Het verhaal gaat over een jury die moet besluiten of een jongeman schuldig is aan de moord op zijn vader. De jury zit opgesloten in een afgeleefde kamer van het gerechtsgebouw van New York. Het is drukkend warm en de airco doet het niet.
In de rechtszaal is het bewijs zodanig gepresenteerd dat er bij elf van de twaalf juryleden weinig twijfel is dat deze jongen zijn vader heeft vermoord. De meesten denken dat ze snel van hun verplichting af zijn, deze drukkend hete kamer kunnen verlaten en weer hun normale leven kunnen oppakken.
Er is echter één jurylid dat wel twijfelt aan het gepresenteerde verhaal. Hij krijgt niet de gelegenheid zijn verhaal te doen. Hij wordt door enkelen in de groep stevig geïntimideerd zich aan de meerderheid te conformeren. Hij biedt een uitweg. Hij zal zich aan de groep conformeren als de anderen nog steeds allemaal schuldig stemmen.

Lees meer

De nieuwe governance code

Governancecode 2016
Sinds 8 december 2016 geldt een nieuwe governance code voor beursgenoteerde ondernemingen. Wat mij opvalt aan deze code is dat aandacht besteed moet worden aan lange termijn waardecreatie, het behartigen van de belangen van alle stakeholders en dat bij de besluitvorming rekening gehouden moet worden met de maatschappelijke implicaties van de bedrijfsactiviteiten, zoals op het milieu en mensenrechten. Dat klinkt positief. Daar kunnen OR en RvC elkaar waarschijnlijk wel vinden.

Minder positief is dat bij de benoeming van commissarissen nergens gerept wordt over een rol voor de OR in de RvC. Een werknemerscommissaris is toch een belangrijke verworvenheid die met deze code niet vanzelfsprekend ingevuld gaat worden. Taak voor de OR is om daar in de eigen bedrijfscode extra aandacht aan te besteden.

Wel weer positief is dat de RvC en de individuele leden daarvan de verantwoordelijkheid hebben zich goed te informeren, door onder andere de medezeggenschap te raadplegen. Hier wordt duidelijk een verbinding gelegd tussen de toezichthoudende rol van de RvC en die van de medezeggenschap.

Ook over gedrag en cultuur in de organisatie moet met de medezeggenschap gesproken worden, waarbij de cultuur expliciet gericht moet zijn op lange termijn waardecreatie. Dat is nog wel een dingetje met al die actieve Angelsaksische aandeelhouders die het bedrijf als hun eigendom beschouwen. Dat houdt juridisch weliswaar geen stand, maar veel invloed op de strategie heeft het wel (zie Unilever en AKZO-nobel). Op dit onderwerp zal de OR zichzelf duidelijk moeten profileren, anders kon de OR wel eens buiten spel komen te staan.

Er wordt ook veel gesproken over het organiseren van meer openheid in de organisatie om de strategie te bespreken en risico's te vermijden. Bij die openheid moeten medewerkers expliciet betrokken worden. Daar hadden we toch een OR voor ingesteld? Het is duidelijk dat de OR hier zijn rol moet pakken en proactief de regie moet voeren over de informatiestromen vanuit de medewerkers en daaruit ook eigen conclusies moet trekken over strategie en risico's. Daarover moet de OR dan gesprek aan gaan met de RvC. Het risico is anders dat alleen met welgevallige werknemers gesproken wordt. Dit vergroot de risico's voor de onderneming, want het kan een mogelijke tunnelvisie versterken.

De nieuwe governance code biedt kansen, als de OR zijn rol als derde bestuurspartner oppakt en een gelijkwaardig gesprek aangaat met bestuur en RvC. In een eerder artikel voor OR informatie geef ik meer duidelijkheid over de rol van de OR als toezichthouder.

De nieuwe ARBO-wet

Per 1 juli gaat de nieuwe arbowet in. Er is weer een hoop veranderd met name op het gebied van de inzet van de arbodienst en de preventiemedewerker. De wetgever vindt het belangrijk dat werkgevers, werknemers en arbodienstverleners meer, actief en systematisch over preventie nadenken, preventie activiteiten uitvoeren en onderling samenwerken.

De werkgever moet ook meer deskundige ondersteuning inhuren in het basiscontract bij de arbodienst met name op de volgende gebieden:

 • Periodiek Medisch Onderzoek;

 • Deskundige begeleiding bij ziekte (Poortwachter);

 • Aanstellingskeuring (indien echt nodig!);

 • Advisering over preventiemaatregelen (met name om beroepsziekten te voorkomen maar ook betreffende het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid);

 • Vrij toegang tot de bedrijfsarts;

 • en vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkplek.

De arbeidsinspectie krijgt meer sanctioneringsmogelijkheden naar de Arbodienst.

Dit zijn de hoofdpunten van de veranderingen. Besteden jullie al voldoende aandacht aan de arbeidsomstandigheden in het bedrijf?

 

Agenda

31 augustus en 1 september: "De ambtelijk secretaris als adviesur van de OR" In deze cursus gaat het om de ontwikkeling van de ambtelijk secretaris van secretaris naar adviseur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze cursus.

 
 
 
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Hier kunt u zich afmelden.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen