Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020
Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen dan kunt u hem hier online lezen.
 
 
logodepijl

Nieuwsbrief december 2020

 

Beste Marcel Reijnen

In deze nieuwsbrief:

  1. Na corona, een BLOG
  2. Recensie: 'Donut economie' van Kate Raworth
  3. Agenda

     
    icon linkedin    Lees mijn tweets
 
 

Na Corona

 

Het covid-19 virus heeft een hoop overhoop gehaald in de samenleving, maar het heeft ons ook veel geleerd dat we bij een andere belangrijke crisis, de klimaatcrisis, kunnen gebruiken.

 

Ten eerste blijkt dat radicale maatregelen wel degelijk mogelijk zijn. De meeste regeringen in de wereld hebben behoorlijk radicale maatregelen genomen om de economie te stoppen, maar ook te stutten. De meeste bedrijven hebben ook behoorlijk radicale maatregelen moeten nemen om te overleven.

 

Ten tweede blijkt het besef door te dringen dat er een klimaatcrisis is en mensen maken andere keuzes. De verkoop van auto’s is ingestort, behalve die van elektrische. Zou dat komen doordat we allemaal de uitzichten hebben gezien door smogvrije luchten?

 

Er is een vaccin tegen corona aangekondigd, dat betekent hopelijk het begin van het einde van deze pandemie, maar het is nog lang niet het einde van de klimaatcrisis.

 

Veel organisaties hebben hun werkwijzen enorm veranderd de afgelopen maanden: thuiswerken; minder reizen ( woon-werk en naar conferenties e.d.); anders werken (meer digitaal). Ze zijn ook aangelopen tegen fundamentele kwetsbaarheden zoals: ‘just-in-time’ bezorging, zeker in combinatie met productielocaties op andere continenten; de risico’s van veel reizen, niet alleen voor pandemieën, maar ook voor het klimaat. De radicale keuzes die gemaakt zijn betekenen een doorbraak voor discussies die al heel lang spelen en leiden waarschijnlijk tot blijvende veranderingen in organisaties.

 

Voor sommige organisaties is zelfs hun levensvatbaarheid onder druk komen te staan, zoals KLM dat zonder steun van de overheid niet te handhaven is als bedrijf.

 

Voor de toekomst van veel organisaties is een strategische (doen we nog wel de goede dingen?) en een tactische en operationele (doen we die dingen op de goede manier?) heroverweging noodzakelijk. Enerzijds vanwege de geleerde eigen lessen, maar anderzijds Vanwege klimaatgerichte politieke en klanten keuzes.

 

Als OR is dit geen discussie die je zou moeten laten passeren. Deze discussie raakt ook de fundamentele belangen van de medewerkers. Waaraan wil ik als mens een bijdrage leveren? Hoe kan ik die bijdrage in mijn organisatie het best leveren? Waarin moet ík me dan ontwikkelen en waarheen moet de organisatie zich ontwikkelen?

 

Vind je dit ook interessant, ga dan het gesprek aan met je collega’s en het brede MT over deze vragen. Zo slinger je een discussie aan over de toekomst van de organisatie.

 

Geef je organisatie de energie om zijn toekomst vorm te geven.

 

Recensie 'Donut economie' Kate Raworth

donut economie
De economische wetenschap is al enkele jaren in crisis. Dat bleek zeer duidelijk bij de financiële crisis van 2008 en dat blijkt ook duidelijk uit deze corona crisis. Nog duidelijker blijkt het uit de klmaatcrisis, omdat deze is ontstaan, doordat de economische wetenschap de verkeerde uitgangspunten en aannames hanteert, waardoor veel kosten niet worden  meegerekend in de prijs van produkten.

Kate Raworth heeft zich daar eens in verdiept en een grondige analyse geschreven van de tekortkomingen van de huidige praktijk in de economische wetenschap. De belangrijkste tekortkoming die zij ziet is dat economen de economie graag voorstellen als een natuurwetenschap. Zodoende zijn modellen bedacht waar dan goed aan te rekenen valt en die waarden-vrij zouden zijn. Zij geeft in haar boek een overtuigende analyse dat dit denken ertoe geleid heeft dat de economische wetenschap steeds verder is afgedwaald van de daadwerkelijke economische praktijk. Ook zijn de huidige economische modellen verre van waarden-vrij. De claim van waardenvrije wetenschap heeft deze waarden alleen lang aan het zicht onttrokken. Dit leidt er toe dat economisch beleid op de verkeerde grondslagen bepaald wordt.

In haar boek wil zij die grondslagen opnieuw benoemen en daartoe heeft zijn het zogenaamde ‘Donut’model bedacht. Twee concentrische cirkels waarbinnen zich een ruimte bevindt waar de mensheid zich gezond kan ontwikkelen. Zij geeft de economie daarmee weer een doelstelling terug. Binnen de binnenste cirkel zorgt de economie niet voor voldoende welbevinden en gezondheid van mensen. In de buitenste cirkel zorgt de economie voor uitbuiting van de aardse bronnen waar we allemaal van moeten bestaan. De economie zou moeten zorgen voor een gezond bestaan van alle mensen en dus binnen de beide cirkels moeten blijven.

615px doughnut (economic model)

Het enige kritiekpuntje wat ik opmerk is dat de uitwerking van de nieuwe economie in zijn normen en randvoorwaarden soms wat zweverige randjes heeft. Deze zouden concreter uitgewerkt kunnen worden. Het voordeel daarvan is wel dat het uitnodigt om er zelf over na te denken en met anderen over in discussie te gaan.

Kortom, ik raad iedereen dit boek aan die eens anders naar de economie wil kijken.


Agenda open inschrijvingen

21 en 22 januari 2020 De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR.
Er zijn voldoende inschrijvingen dus de cursus gaat door. Er kan nog één deelnemer bij dus je kunt je nog inschrijven.

Uiteraard moet ik een kleine slag om de arm houden aangaande maatregelen van de regering, maar ik verwacht voor eind januari geen strengere maatregelen dan nu gelden. De zaal is extra groot en het hotel en ik doen er alles aan zo veilig mogelijk te werken.

 
 
 
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Hier kunt u zich afmelden.