" BLOGs
 • Kiezen 7 2
 • Resultaat 11
 • Kijken 7
 • Richten 8
 • Kiezen
 • Resultaat
 • Kijken
 • Richten

Nieuw! Nu nog beter!

verscheuren

De medezeggenschap moet nieuw! En nieuw is, zoals wij allen weten, altijd beter. De WOR is verouderd en de achterban niet betrokken. De WOR wordt zelfs al hier en daar ten grave gedragen en de achterban mag, via apps, overal over meepraten.

Dat medezeggenschap vaak niet goed functioneert is waar. Ik krijg soms de indruk dat de discussies meer om de spelregels gaan dan om de inhoud. Alsof je een voetbal wedstrijd probeert te winnen door de spelregels in de strijd te werpen. De spelregels (WOR) maar verwerpen lijkt mij niet de oplossing. Het betrekken van de achterban kan vaak ook beter, maar medezeggenschap is wat anders dan slaafs de achterban peilingen volgen. Ik krijg de indruk dat bij de Hema de medezeggenschap alleen nog wordt gebruikt ter verbetering van het werkproces[1]. Dat vind ik óók belangrijk (zie mijn eerdere columns). De medezeggenschap moet alleen niet zó ingericht worden dat van gezond tegenwicht tegen het management weinig meer verwacht kan worden.

Wie bestuurt de lokale zaak?

Over gemeentelijke samenwerking en de OR

Het Rijk heeft veel taken overgedragen aan de gemeenten. Deze taken komen dan dichter bij de beïnvloeding van de burger, is de gedachte. Kleine en middelgrote gemeenten blijken niet toegerust om deze taken op zich te nemen. Daar komt nog bij dat het Rijk niet alleen taken overdraagt, maar ook hoge eisen stelt aan de uitvoering. We hebben dat gezien bij de vorming van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, nu blijkt dat ook bij de werkvoorziening en de zorg voor jeugd en langdurig zieken. Gemeenten lossen dat op door in samenwerking nieuwe organisaties op te richten voor specifieke taken of deze uit te besteden aan de markt. De uitvoering, zoals de afvalverwerking, de groenvoorziening of de sociale dienst is in veel gevallen al lang samengevoegd met andere gemeenten of uitbesteed aan de markt. Daardoor wordt de gemeentelijke moederorganisatie steeds kleiner en kwetsbaarder.

Behouden of innoveren, dat is de vraag?

Over de OR en sociale innovatie

Het is vaak hard nodig dat de OR de belangen van de medewerkers beschermt bij allerlei veranderingen in de organisatie. Dat leidt er wel toe dat de OR vaak als een behoudende kracht in een onderneming wordt gezien. Een verandering van de bestaande situatie wordt door de meeste mensen als een verlies ervaren, zo ook door de OR[1]. Veel bestuurders laten de OR ook weinig ruimte om anders dan defensief te reageren, omdatzij de OR te laat betrekken en voor voldongen feiten plaatst. Beiden voeren vaak een strijd over het grootste stuk van de taart. Gaat dat naar het management en de aandeelhouders of naar de werknemers? Dit gedrag werkt behoudzucht in de hand. Houden wat je hebt en niet kijken wat er anders en beter kan.

De OR als veranderaar

Een OR is een Raad van de onderneming en daarmee een adviseur van de onderneming. Adviseurs bemoeien zich graag overal mee en willen de zaken altijd anders. Dat geldt ook voor de meeste OR-leden. De meeste mensen stellen zich verkiesbaar, omdat ze ideeën hebben hoe het anders moet. In die zin zou je zeggen dat een OR vaak op één lijn zit met de bestuurder, want die wil de zaken ook altijd anders.

De vakbond moet zijn werk doen!

De kranten staan vol over de positie van ZZP-ers in de arbeidsmarkt. Binnenkort treedt de nieuwe flexwet in werking en in het FD van van 9 juni gooit Ton Heerts de knuppel in het hoenderhok en stelt Sheila Sitalsing in de Volkskrant van 10 juni de zaken in perspectief: Er bestaat geen collectieve oplossing voor alle ZZP-ers.

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht

Vragen? Stel gerust!

U kunt hier uw naam invullen
U kunt hier uw email adres invullen
U kunt hier uw vraag invullen