" BLOGs
 • Kiezen 7 2
 • Richten 8
 • Resultaat 11
 • Kijken 7
 • Kiezen
 • Richten
 • Resultaat
 • Kijken

Pensioen? Begin op tijd!

Pensioenen? Dat stellen we maar liever uit tot het laatste moment. Het is ingewikkeld en je moet eraan rekenen. Helaas zijn er continu wetswijzigingen rondom pensioenen, waardoor OR's er wel wat mee moeten. Wat mij dan opvalt is dat veel OR's wachten op een instemmingsaanvraag van de directie. Veelal gaan nieuwe contracten in op 1 januari dus begin november is vroeg genoeg voor een instemmingsaanvraag. Toch? Niet dus!

Is de or nog een zinvol orgaan?

Henk is een gewaardeerde collega van de activiteiten commissie van de OOA (Orde van Organisatiekundigen- en adviseurs). Hij mag mij graag plagen met mijn vak als OR-adviseur en -trainer. De OR heeft, volgens hem, zijn langste tijd wel gehad.

Scholing? Aan het werk!

Met het verdwijnen van de scholingssubsidieregeling voor or's, werd de werkelijke prijs van de or-training zichtbaar(der). Bestuurders krabten zich vaker achter het oor: 'was die training wel zoveel waard?' Gevolg: er werd beduidend minder geschoold. Maar is dat erg?
Door Marcel Reijnen

Tot 2013 was er een regeling waardoor er een grote markt voor OR scholing ontstond. De subsidie op scholing was zo hoog dat deze gesubsidieerde scholing gebruikt werd als de spreekwoordelijke hamer om een schroef mee in te draaien. Een adviesaanvraag? We gaan twee dagen 'scholen'. Een nieuw beoordelingssysteem? Twee dagen de hei op. Alles uiteraard bij een instituut dat daarvoor subsidie ontving. Binnen de subsidieregeling was een tweedaagse training min of meer de standaard. Ook nu de regeling al lang is afgeschaft, is de tweedaagse training nog altijd de standaard voor scholing.

Tegenwoordig krijgen OR's de werkelijke prijs van de scholing voorgeschoteld en dat maakt het toch wat lastiger de offerte bij de bestuurder onder ogen te brengen, want wat leverden die trainingen nu eigenlijk op? Zijn ze dat geld wel waard? Als de OR zich dat al niet zelf afvraagt, dan vraagt de bestuurder dat wel aan de OR.

Dit heeft tot een dramatische teruggang in de inzet van scholing geleid. De medezeggenschap doet zichzelf daarmee echter te kort. Stilstand is achteruitgang en ontwikkeling is nodig.

Regels en verantwoordelijkheid

regels en verantwoordelijkheid

Regels zijn er om het sociale proces in goede banen te leiden, maar regels kunnen blijkbaar ook gebruikt worden om het sociale proces te frustreren.
Door Marcel Reijnen

In de Volkskrant van 4 maart las ik het verhaal van Abdul Ghafoor Ahmzadi, een tolk van het Nederlandse contingent in Uruzgan. Abdul heeft eerst 5 jaar gestreden om als asielzoeker in Nederland erkent te worden, want volgens de regels kon het niet. Na Kamervragen lukt het toch. Nu haalt hij zijn vrouw en kinderen en neemt ze mee naar zijn huis in Rotterdam. Dat is echter niet volgens de regels van het COA. Ze moeten eerst naar Ter Apel en ze kunnen pas herenigd worden als er een grotere woning beschikbaar is.

Dit is nu een typisch geval van regels om de regels. Regels zijn er om het sociale proces in goede banen te leiden, maar regels kunnen blijkbaar ook gebruikt worden om het sociale proces te frustreren.

Stem af op de ontvanger!

tuner

Ondernemingsraden stoppen hun licht onder de korenmaat bij hun verslaglegging daardoor maken ze geen reclame voor zichzelf en werven dus ook geen kandidaten.

Tijdens onderzoek in het ziekenhuis raak ik in gesprek met de verpleegkundigen aan mijn bed. Die tonen belangstelling voor mijn werk als trainer en adviseur van ondernemingsraden. Eén van de verpleegkundigen zegt dat hij een paar keer pogingen heeft gedaan de verslagen van de OR te lezen, maar hij begrijpt ze niet. Terecht merkt hij op dat het niet aan zijn begripsvermogen kan liggen, dus , volgens hem, zijn de verslagen gewoon onbegrijpelijk. Hij heeft ook bij de OR aangegeven dat hij het niet begrijpt. Daarop komt het antwoord dat de OR op hoofdlijnen adviseert. “Maar ook op hoofdlijnen moet ik toch kunnen begrijpen waar het over gaat”, zegt deze verpleegkundige. Bij doorvragen blijkt er in de verslagen niets te staan dat begrepen kan worden. Het gaat namelijk alleen maar over procesbeschrijvingen en procedures, maar niet over de inhoud.

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht

Vragen? Stel gerust!

U kunt hier uw naam invullen
U kunt hier uw email adres invullen
U kunt hier uw vraag invullen