" BLOGs
 • Kijken 7
 • Resultaat 11
 • Richten 8
 • Kiezen 7 2
 • Kijken
 • Resultaat
 • Richten
 • Kiezen

Medezeggenschap zonder WOR

Recent heb ik een cursus gegeven aan een medezeggenschapsorgaan van een organisatie die voornamelijk met vrijwilligers werkt. Deze organisatie heeft een vrijwilligersraad ingesteld, naar analogie van een ondernemingsraad. Deze raad heeft geen wet waar hij op terug kan vallen, maar een statuut dat door de directie is opgesteld. Dat statuut is losjes gebaseerd op de WOR, maar stelt weinig voor. Toch wil de directie van deze vrijwilligersraad een kritische sparringpartner maken.

Hoe verbeter je de relatie tussen OR en bestuurder

Zoals in een vorige BLOG betoogd, staat de relatie tussen OR en bestuurder onder druk. De oorzaak daarvoor ligt niet altijd en niet alleen bij de OR. Ook bestuurders vinden het soms makkelijker de OR het procedure-bos in te sturen dan een inhoudelijke discussie aan te gaan.

Opvolging, bemoei je met je eigen zaak!

 door: Marcel Reijnen en Stephanie Andrade

Opvolging is een probleem bij veel bedrijven wanneer de oprichter en directeur grootaandeelhouder met pensioen wil. Zonder Raad van Commissarissen is de OR de enige toezichthouder. Maar hoe kun je deze taak goed vervullen bij vraagstukken die grote gevolgen hebben voor de organisatie, maar tegelijk zozeer een persoonlijke afweging van de DGA lijken?

De relatie tussen OR en bestuurder staat onder druk!

Het afgelopen jaar heb ik een aantal ervaringen meegemaakt waarin de relatie tussen OR en bestuurder centraal staat. Dit heeft mij aan het denken gezet.

Een van de ondernemingsraden die ik al jaren ondersteun heeft een nieuwe Amerikaanse directeur. Deze krijgt voor het eerst te maken met een OR. Tijdens een cursusdag met OR en bestuurder wordt de rol en positie van de OR besproken. Deze bespreking loopt uit in een zeer goede gedachtenwisseling tussen OR en bestuurder over de toekomst van de onderneming, het huidig functioneren en de wensen voor functioneren in de toekomst. OR zowel als bestuurder zijn zeer gericht op de inhoud van de discussie en de procedure wordt aanvaard als; 'het is zoals het is'

Ik heb afgelopen jaar echter ook een aantal opdrachten bij nieuwe klanten vervuld met Nederlandse directeuren en het contrast is opvallend.

Nieuwe medezeggenschap

Meepraten ≠ medezeggenschap

De laatste tijd is de ondernemingraad weer in het nieuws. Enerzijds wordt de OR een belangrijke rol toegedicht bij de ontwikkeling van oplossingen voor het financiële wanbeheer dat tot de huidige crisis heeft geleid. Anderzijds gaan er geluiden op om de OR af te schaffen want ondernemingsraden belemmeren de besluitvorming door zich alleen maar te beroepen op wettelijke rechten en plichten en denken niet constructief mee. De WOR zit ons in de weg! of We moeten de WOR versterken! Moet medezeggenschap wel? of Kan het niet anders? Als antwoord op deze uitroepen en vragen wordt naarstig gezocht naar nieuwe vormen van medezeggenschap. Hoe nieuw is die vernieuwing eigenlijk en leggen we met alle vernieuwingsdrang de medezeggenschap niet lam?

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht

Vragen? Stel gerust!

U kunt hier uw naam invullen
U kunt hier uw email adres invullen
U kunt hier uw vraag invullen