" BLOGs
 • Resultaat 11
 • Richten 8
 • Kiezen 7 2
 • Kijken 7
 • Resultaat
 • Richten
 • Kiezen
 • Kijken

Na Corona

Het covid-19 virus heeft een hoop overhoop gehaald in de samenleving, maar het heeft ons ook veel geleerd dat we bij een andere belangrijke crisis, de klimaatcrisis, kunnen gebruiken.

Ten eerste blijkt dat radicale maatregelen wel degelijk mogelijk zijn. De meeste regeringen in de wereld hebben behoorlijk radicale maatregelen genomen om de economie te stoppen, maar ook te stutten. De meeste bedrijven hebben ook behoorlijk radicale maatregelen moeten nemen om te overleven.

Ten tweede blijkt het besef door te dringen dat er een klimaatcrisis is en mensen maken andere keuzes. De verkoop van auto’s is ingestort, behalve die van elektrische. Zou dat komen doordat we allemaal de uitzichten hebben gezien door smogvrije luchten?

Er is een vaccin tegen corona aangekondigd, dat betekent hopelijk het begin van het einde van deze pandemie, maar het is nog lang niet het einde van de klimaatcrisis.

Rolverwarring

Door: Marcel Reijnen (11 mei 2020)

Het komt regelmatig voor dat een OR het verwijt krijgt dat hij op de stoel van de bestuurder gaat zitten. In mijn ervaring is dat echter zelden het geval. De OR heeft de bevoegdheid helemaal niet om bedrijfsbeslissingen te nemen en doet dat ook nooit. Meestal krijgt de OR dit verwijt als het advies van de OR de bestuurder niet bevalt en met name als het advies van de OR perspectieven en alternatieven schetst die buiten het kader van de adviesaanvraag vallen. Kortom als de OR daadwerkelijk adviseert. De OR wordt dan onder sterke druk gezet zijn advies aan te passen. Dit is dan, volgens mij, eerder op te vatten als een bestuurder die op de stoel van de OR gaat zitten dan andersom.

Inhuren interim manager

OR’s klagen vaak tegen mij dat ze te laat betrokken worden bij veranderingen in de organisatie. Toch zijn er vaak hele duidelijke signalen waardoor de OR kan besluiten zichzelf bij een proces te betrekken. Eén van die zeer belangrijke signalen is het inhuren van een interim-manager. Deze wordt namelijk meestal ingehuurd met een opdracht. Een opdracht die meestal te maken heeft met veranderingen die adviesplichtig zijn. De opdracht aan deze interim-manager is daarmee ook adviesplichtig.

De meeste OR’s komen pas achter de inhuur als de interim-manager al rondloopt. Zijn of haar rapport voor verandering van een afdeling of, in het geval van een interim-bestuurder, met een vergaand voorstel voor verandering van de hele organisatie, zoals een fusie, verrast de OR vaak. Invloed krijgen is dan een lastige zaak en de OR voelt zich te laat betrokken. En dat is ook zo.

Wees op tijd

Grote en belangrijke organisatievraagstukken, zoals fusie, overname, bedrijfsoverdracht, grote reorganisaties e.d. zijn lastig te behandelen voor een OR. Daarentegen zijn deze thema’s wel zeer belangrijk voor de onderneming en de medewerkers. De gevolgen en daarmee de belangen kunnen zeer groot zijn.

Deze vraagstukken zijn lastig, omdat lang vaag blijft wat er aan de hand is, welk probleem moet worden opgelost en welke richting het uitgaat. De OR heeft weinig aanknopingspunten om in overleg te treden. Veel ondernemingsraden stellen wel vragen aan de bestuurder, maar daar is de situatie net zo vaag, dus dat helpt niet.

De OR voor duurzaamheid

2018 was een uitzonderlijk warm en droog jaar. Droger en warmer dan het in de recente menselijke historie ooit geweest is. We hebben allemaal vast genoten van de vele zonnige dagen tot laat in het najaar. Toch roept dit ook heel wat zorgen op over onze invloed op het klimaat. We kunnen er zelf ook heel wat aan doen om de apocalyps te voorkomen en dat is nog interessant en uitdagend ook. Al sinds 2011 heb ik thuis achttien zonnepanelen op het dak. Mijn vrouw en ik kijken nog regelmatig met een glimlach naar de elektriciteitsproductie; weer meer geproduceerd dan verbruikt dit jaar! Ook het gasgebruik proberen we al een tijd lager te krijgen, maar dat gaat tot nu toe iets minder voortvarend.

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht

Vragen? Stel gerust!

U kunt hier uw naam invullen
U kunt hier uw email adres invullen
U kunt hier uw vraag invullen