• Kijken 7
 • Resultaat 11
 • Richten 8
 • Kiezen 7 2
 • Kijken
 • Resultaat
 • Richten
 • Kiezen

OR-werk? Stank voor dank!

Het bedrijf zit midden in een fusietraject. De OR heeft veel op het bord, want er moeten belangrijke afspraken gemaakt worden over de overgang. Druk bezig met OR werk wordt er op je afdeling geklaagd dat je er nooit bent! Je werk blijft liggen en niemand van je collega's helpt je het werk weg te werken. Ook je manager steunt je niet, want je hebt er toch zelf voor gekozen in de OR te gaan zitten?

Helaas is dit soms de praktijk voor OR-leden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het lastig is kandidaten te vinden. Een belangrijke oorzaak van dit gedrag van collega's is dat ze oprecht geen idee hebben waar je mee bezig bent. De bestuurder dringt aan op geheimhouding en anders legt de OR zichzelf deze op. 'We willen ten slotte geen onrust kweken en een betrouwbare partner voor de bestuurder zijn'.

Redelijke twijfel

Laatst was ik aan het zappen en viel net binnen in de film “12 angry man”. Deze film is een prachtige illustratie van besluitvorming in een willekeurig samengestelde groep.
Het verhaal gaat over een jury die moet besluiten of een jongeman schuldig is aan de moord op zijn vader. De jury zit opgesloten in een afgeleefde kamer van het gerechtsgebouw van New York. Het is drukkend warm en de airco doet het niet.
In de rechtszaal is het bewijs zodanig gepresenteerd dat er bij elf van de twaalf juryleden weinig twijfel is dat deze jongen zijn vader heeft vermoord. De meesten denken dat ze snel van hun verplichting af zijn, deze drukkend hete kamer kunnen verlaten en weer hun normale leven kunnen oppakken.
Er is echter één jurylid dat wel twijfelt aan het gepresenteerde verhaal. Hij krijgt niet de gelegenheid zijn verhaal te doen. Hij wordt door enkelen in de groep stevig geïntimideerd zich aan de meerderheid te conformeren. Hij biedt een uitweg. Hij zal zich aan de groep conformeren als de anderen nog steeds allemaal schuldig stemmen.

Pensioen? Begin op tijd!

Pensioenen? Dat stellen we maar liever uit tot het laatste moment. Het is ingewikkeld en je moet eraan rekenen. Helaas zijn er continu wetswijzigingen rondom pensioenen, waardoor OR's er wel wat mee moeten. Wat mij dan opvalt is dat veel OR's wachten op een instemmingsaanvraag van de directie. Veelal gaan nieuwe contracten in op 1 januari dus begin november is vroeg genoeg voor een instemmingsaanvraag. Toch? Niet dus!

Is de or nog een zinvol orgaan?

Henk is een gewaardeerde collega van de activiteiten commissie van de OOA (Orde van Organisatiekundigen- en adviseurs). Hij mag mij graag plagen met mijn vak als OR-adviseur en -trainer. De OR heeft, volgens hem, zijn langste tijd wel gehad.

Scholing? Aan het werk!

Met het verdwijnen van de scholingssubsidieregeling voor or's, werd de werkelijke prijs van de or-training zichtbaar(der). Bestuurders krabten zich vaker achter het oor: 'was die training wel zoveel waard?' Gevolg: er werd beduidend minder geschoold. Maar is dat erg?
Door Marcel Reijnen

Tot 2013 was er een regeling waardoor er een grote markt voor OR scholing ontstond. De subsidie op scholing was zo hoog dat deze gesubsidieerde scholing gebruikt werd als de spreekwoordelijke hamer om een schroef mee in te draaien. Een adviesaanvraag? We gaan twee dagen 'scholen'. Een nieuw beoordelingssysteem? Twee dagen de hei op. Alles uiteraard bij een instituut dat daarvoor subsidie ontving. Binnen de subsidieregeling was een tweedaagse training min of meer de standaard. Ook nu de regeling al lang is afgeschaft, is de tweedaagse training nog altijd de standaard voor scholing.

Tegenwoordig krijgen OR's de werkelijke prijs van de scholing voorgeschoteld en dat maakt het toch wat lastiger de offerte bij de bestuurder onder ogen te brengen, want wat leverden die trainingen nu eigenlijk op? Zijn ze dat geld wel waard? Als de OR zich dat al niet zelf afvraagt, dan vraagt de bestuurder dat wel aan de OR.

Dit heeft tot een dramatische teruggang in de inzet van scholing geleid. De medezeggenschap doet zichzelf daarmee echter te kort. Stilstand is achteruitgang en ontwikkeling is nodig.

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht