• Richten 8
 • Kiezen 7 2
 • Resultaat 11
 • Kijken 7
 • Richten
 • Kiezen
 • Resultaat
 • Kijken

Informatie? Welke informatie?

Een directeur belt mij op, want de OR wil allerlei details weten over de aanschaf van een nieuw automatiseringssysteem. Moet hij dat allemaal wel geven? Wat voor nut heeft deze informatie voor de OR en wat is eigenlijk hun rol? Terechte vragen. Ik heb doorgevraagd of hij de OR ook daadwerkelijk om een advies heeft gevraagd of hij alleen zijn voorgenomen besluit heeft neergelegd. Dat laatste was het geval.

OR-werk? Stank voor dank!

Het bedrijf zit midden in een fusietraject. De OR heeft veel op het bord, want er moeten belangrijke afspraken gemaakt worden over de overgang. Druk bezig met OR werk wordt er op je afdeling geklaagd dat je er nooit bent! Je werk blijft liggen en niemand van je collega's helpt je het werk weg te werken. Ook je manager steunt je niet, want je hebt er toch zelf voor gekozen in de OR te gaan zitten?

Helaas is dit soms de praktijk voor OR-leden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het lastig is kandidaten te vinden. Een belangrijke oorzaak van dit gedrag van collega's is dat ze oprecht geen idee hebben waar je mee bezig bent. De bestuurder dringt aan op geheimhouding en anders legt de OR zichzelf deze op. 'We willen ten slotte geen onrust kweken en een betrouwbare partner voor de bestuurder zijn'.

Redelijke twijfel

Laatst was ik aan het zappen en viel net binnen in de film “12 angry man”. Deze film is een prachtige illustratie van besluitvorming in een willekeurig samengestelde groep.
Het verhaal gaat over een jury die moet besluiten of een jongeman schuldig is aan de moord op zijn vader. De jury zit opgesloten in een afgeleefde kamer van het gerechtsgebouw van New York. Het is drukkend warm en de airco doet het niet.
In de rechtszaal is het bewijs zodanig gepresenteerd dat er bij elf van de twaalf juryleden weinig twijfel is dat deze jongen zijn vader heeft vermoord. De meesten denken dat ze snel van hun verplichting af zijn, deze drukkend hete kamer kunnen verlaten en weer hun normale leven kunnen oppakken.
Er is echter één jurylid dat wel twijfelt aan het gepresenteerde verhaal. Hij krijgt niet de gelegenheid zijn verhaal te doen. Hij wordt door enkelen in de groep stevig geïntimideerd zich aan de meerderheid te conformeren. Hij biedt een uitweg. Hij zal zich aan de groep conformeren als de anderen nog steeds allemaal schuldig stemmen.

Pensioen? Begin op tijd!

Pensioenen? Dat stellen we maar liever uit tot het laatste moment. Het is ingewikkeld en je moet eraan rekenen. Helaas zijn er continu wetswijzigingen rondom pensioenen, waardoor OR's er wel wat mee moeten. Wat mij dan opvalt is dat veel OR's wachten op een instemmingsaanvraag van de directie. Veelal gaan nieuwe contracten in op 1 januari dus begin november is vroeg genoeg voor een instemmingsaanvraag. Toch? Niet dus!

Is de or nog een zinvol orgaan?

Henk is een gewaardeerde collega van de activiteiten commissie van de OOA (Orde van Organisatiekundigen- en adviseurs). Hij mag mij graag plagen met mijn vak als OR-adviseur en -trainer. De OR heeft, volgens hem, zijn langste tijd wel gehad.

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht

Vragen? Stel gerust!

U kunt hier uw naam invullen
U kunt hier uw email adres invullen
U kunt hier uw vraag invullen