" BLOGs
 • Kijken 7
 • Resultaat 11
 • Richten 8
 • Kiezen 7 2
 • Kijken
 • Resultaat
 • Richten
 • Kiezen

Energietransitie

Eind jaren ‘70 heb ik elektrotechniek aan de TU in Eindhoven gestudeerd. In het kader van Studium Generale heb ik een aantal hoogleraren geïnterviewd over de belangrijkste maatschappelijke gevolgen van technologie. Eén verhaal van de toenmalige hoogleraar Energietechniek is mij bijgebleven. Hij stelde dat de energievoorziening drastisch anders moest in de toekomst, want boven de 400 ppm (delen per miljoen) CO2 in de atmosfeer zou dat drastische klimaatgevolgen gaan hebben. Inmiddels zitten we daar boven en de gevolgen beginnen zichtbaar te worden.

Informatie

Het zal de lezers niet ontgaan zijn dat er momenteel een informatiecrisis speelt tussen kabinet en tweede kamer. In de nasleep van de toeslagenaffaire blijkt het kabinet zeer bewust de kamer niet geïnformeerd te hebben, ondanks dat de grondwet in artikel 68 stelt dat de kamer recht heeft op deze informatie.

Het hele schouwspel doet mij sterk denken aan een ondernemingsraad die geen informatie loskrijgt van de directie, ondanks vele malen vragen. Deze heeft ook het recht informatie van de directie de ontvangen “..die de OR voor zijn functioneren nodig heeft..” (art 31 WOR), maar krijgt deze informatie desondanks vaak niet, of niet voldoende.

Regels voldoen dus in de praktijk niet. De oplossing zoeken in betere en sterkere regels helpt dan ook niet.

Na Corona

Het covid-19 virus heeft een hoop overhoop gehaald in de samenleving, maar het heeft ons ook veel geleerd dat we bij een andere belangrijke crisis, de klimaatcrisis, kunnen gebruiken.

Ten eerste blijkt dat radicale maatregelen wel degelijk mogelijk zijn. De meeste regeringen in de wereld hebben behoorlijk radicale maatregelen genomen om de economie te stoppen, maar ook te stutten. De meeste bedrijven hebben ook behoorlijk radicale maatregelen moeten nemen om te overleven.

Ten tweede blijkt het besef door te dringen dat er een klimaatcrisis is en mensen maken andere keuzes. De verkoop van auto’s is ingestort, behalve die van elektrische. Zou dat komen doordat we allemaal de uitzichten hebben gezien door smogvrije luchten?

Er is een vaccin tegen corona aangekondigd, dat betekent hopelijk het begin van het einde van deze pandemie, maar het is nog lang niet het einde van de klimaatcrisis.

Rolverwarring

Door: Marcel Reijnen (11 mei 2020)

Het komt regelmatig voor dat een OR het verwijt krijgt dat hij op de stoel van de bestuurder gaat zitten. In mijn ervaring is dat echter zelden het geval. De OR heeft de bevoegdheid helemaal niet om bedrijfsbeslissingen te nemen en doet dat ook nooit. Meestal krijgt de OR dit verwijt als het advies van de OR de bestuurder niet bevalt en met name als het advies van de OR perspectieven en alternatieven schetst die buiten het kader van de adviesaanvraag vallen. Kortom als de OR daadwerkelijk adviseert. De OR wordt dan onder sterke druk gezet zijn advies aan te passen. Dit is dan, volgens mij, eerder op te vatten als een bestuurder die op de stoel van de OR gaat zitten dan andersom.

Inhuren interim manager

OR’s klagen vaak tegen mij dat ze te laat betrokken worden bij veranderingen in de organisatie. Toch zijn er vaak hele duidelijke signalen waardoor de OR kan besluiten zichzelf bij een proces te betrekken. Eén van die zeer belangrijke signalen is het inhuren van een interim-manager. Deze wordt namelijk meestal ingehuurd met een opdracht. Een opdracht die meestal te maken heeft met veranderingen die adviesplichtig zijn. De opdracht aan deze interim-manager is daarmee ook adviesplichtig.

De meeste OR’s komen pas achter de inhuur als de interim-manager al rondloopt. Zijn of haar rapport voor verandering van een afdeling of, in het geval van een interim-bestuurder, met een vergaand voorstel voor verandering van de hele organisatie, zoals een fusie, verrast de OR vaak. Invloed krijgen is dan een lastige zaak en de OR voelt zich te laat betrokken. En dat is ook zo.

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht

Vragen? Stel gerust!

U kunt hier uw naam invullen
U kunt hier uw email adres invullen
U kunt hier uw vraag invullen