" BLOGs
 • Kiezen 7 2
 • Kijken 7
 • Richten 8
 • Resultaat 11
 • Kiezen
 • Kijken
 • Richten
 • Resultaat

Inhuren interim manager

OR’s klagen vaak tegen mij dat ze te laat betrokken worden bij veranderingen in de organisatie. Toch zijn er vaak hele duidelijke signalen waardoor de OR kan besluiten zichzelf bij een proces te betrekken. Eén van die zeer belangrijke signalen is het inhuren van een interim-manager. Deze wordt namelijk meestal ingehuurd met een opdracht. Een opdracht die meestal te maken heeft met veranderingen die adviesplichtig zijn. De opdracht aan deze interim-manager is daarmee ook adviesplichtig.

De meeste OR’s komen pas achter de inhuur als de interim-manager al rondloopt. Zijn of haar rapport voor verandering van een afdeling of, in het geval van een interim-bestuurder, met een vergaand voorstel voor verandering van de hele organisatie, zoals een fusie, verrast de OR vaak. Invloed krijgen is dan een lastige zaak en de OR voelt zich te laat betrokken. En dat is ook zo.

Wees op tijd

Grote en belangrijke organisatievraagstukken, zoals fusie, overname, bedrijfsoverdracht, grote reorganisaties e.d. zijn lastig te behandelen voor een OR. Daarentegen zijn deze thema’s wel zeer belangrijk voor de onderneming en de medewerkers. De gevolgen en daarmee de belangen kunnen zeer groot zijn.

Deze vraagstukken zijn lastig, omdat lang vaag blijft wat er aan de hand is, welk probleem moet worden opgelost en welke richting het uitgaat. De OR heeft weinig aanknopingspunten om in overleg te treden. Veel ondernemingsraden stellen wel vragen aan de bestuurder, maar daar is de situatie net zo vaag, dus dat helpt niet.

De OR voor duurzaamheid

2018 was een uitzonderlijk warm en droog jaar. Droger en warmer dan het in de recente menselijke historie ooit geweest is. We hebben allemaal vast genoten van de vele zonnige dagen tot laat in het najaar. Toch roept dit ook heel wat zorgen op over onze invloed op het klimaat. We kunnen er zelf ook heel wat aan doen om de apocalyps te voorkomen en dat is nog interessant en uitdagend ook. Al sinds 2011 heb ik thuis achttien zonnepanelen op het dak. Mijn vrouw en ik kijken nog regelmatig met een glimlach naar de elektriciteitsproductie; weer meer geproduceerd dan verbruikt dit jaar! Ook het gasgebruik proberen we al een tijd lager te krijgen, maar dat gaat tot nu toe iets minder voortvarend.

Informatie? Welke informatie?

Een directeur belt mij op, want de OR wil allerlei details weten over de aanschaf van een nieuw automatiseringssysteem. Moet hij dat allemaal wel geven? Wat voor nut heeft deze informatie voor de OR en wat is eigenlijk hun rol? Terechte vragen. Ik heb doorgevraagd of hij de OR ook daadwerkelijk om een advies heeft gevraagd of hij alleen zijn voorgenomen besluit heeft neergelegd. Dat laatste was het geval.

OR-werk? Stank voor dank!

Het bedrijf zit midden in een fusietraject. De OR heeft veel op het bord, want er moeten belangrijke afspraken gemaakt worden over de overgang. Druk bezig met OR werk wordt er op je afdeling geklaagd dat je er nooit bent! Je werk blijft liggen en niemand van je collega's helpt je het werk weg te werken. Ook je manager steunt je niet, want je hebt er toch zelf voor gekozen in de OR te gaan zitten?

Helaas is dit soms de praktijk voor OR-leden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het lastig is kandidaten te vinden. Een belangrijke oorzaak van dit gedrag van collega's is dat ze oprecht geen idee hebben waar je mee bezig bent. De bestuurder dringt aan op geheimhouding en anders legt de OR zichzelf deze op. 'We willen ten slotte geen onrust kweken en een betrouwbare partner voor de bestuurder zijn'.

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht

Vragen? Stel gerust!

U kunt hier uw naam invullen
U kunt hier uw email adres invullen
U kunt hier uw vraag invullen