" BLOGs
 • Kiezen 7 2
 • Richten 8
 • Resultaat 11
 • Kijken 7
 • Kiezen
 • Richten
 • Resultaat
 • Kijken

Reorganisatie!

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Als de OR een adviesaanvraag krijgt voor een reorganisatie is dat vaak, omdat het niet goed gaat met het bedrijf. Zeker in bedrijven waar de eigenaar nog in de directie zit kun je ervan uitgaan dat er soms grote stress is bij het bestuur. Er gaan dan mechanismen spelen die elkaar tegenwerken. De directie heeft de neiging het probleem in eigen kring op te lossen en een top-down reorganisatie plan te bedenken. Dat wordt dan aan de OR voorgelegd terwijl de directie al helemaal overtuigd is van de noodzaak, de oorzaak en de juiste oplossing voor de problemen. Voor de directie is dit plan een strohalm om aan vast te klampen in een onzekere situatie.

Energietransitie

Eind jaren ‘70 heb ik elektrotechniek aan de TU in Eindhoven gestudeerd. In het kader van Studium Generale heb ik een aantal hoogleraren geïnterviewd over de belangrijkste maatschappelijke gevolgen van technologie. Eén verhaal van de toenmalige hoogleraar Energietechniek is mij bijgebleven. Hij stelde dat de energievoorziening drastisch anders moest in de toekomst, want boven de 400 ppm (delen per miljoen) CO2 in de atmosfeer zou dat drastische klimaatgevolgen gaan hebben. Inmiddels zitten we daar boven en de gevolgen beginnen zichtbaar te worden.

Informatie

Het zal de lezers niet ontgaan zijn dat er momenteel een informatiecrisis speelt tussen kabinet en tweede kamer. In de nasleep van de toeslagenaffaire blijkt het kabinet zeer bewust de kamer niet geïnformeerd te hebben, ondanks dat de grondwet in artikel 68 stelt dat de kamer recht heeft op deze informatie.

Het hele schouwspel doet mij sterk denken aan een ondernemingsraad die geen informatie loskrijgt van de directie, ondanks vele malen vragen. Deze heeft ook het recht informatie van de directie de ontvangen “..die de OR voor zijn functioneren nodig heeft..” (art 31 WOR), maar krijgt deze informatie desondanks vaak niet, of niet voldoende.

Regels voldoen dus in de praktijk niet. De oplossing zoeken in betere en sterkere regels helpt dan ook niet.

Na Corona

Het covid-19 virus heeft een hoop overhoop gehaald in de samenleving, maar het heeft ons ook veel geleerd dat we bij een andere belangrijke crisis, de klimaatcrisis, kunnen gebruiken.

Ten eerste blijkt dat radicale maatregelen wel degelijk mogelijk zijn. De meeste regeringen in de wereld hebben behoorlijk radicale maatregelen genomen om de economie te stoppen, maar ook te stutten. De meeste bedrijven hebben ook behoorlijk radicale maatregelen moeten nemen om te overleven.

Ten tweede blijkt het besef door te dringen dat er een klimaatcrisis is en mensen maken andere keuzes. De verkoop van auto’s is ingestort, behalve die van elektrische. Zou dat komen doordat we allemaal de uitzichten hebben gezien door smogvrije luchten?

Er is een vaccin tegen corona aangekondigd, dat betekent hopelijk het begin van het einde van deze pandemie, maar het is nog lang niet het einde van de klimaatcrisis.

Rolverwarring

Door: Marcel Reijnen (11 mei 2020)

Het komt regelmatig voor dat een OR het verwijt krijgt dat hij op de stoel van de bestuurder gaat zitten. In mijn ervaring is dat echter zelden het geval. De OR heeft de bevoegdheid helemaal niet om bedrijfsbeslissingen te nemen en doet dat ook nooit. Meestal krijgt de OR dit verwijt als het advies van de OR de bestuurder niet bevalt en met name als het advies van de OR perspectieven en alternatieven schetst die buiten het kader van de adviesaanvraag vallen. Kortom als de OR daadwerkelijk adviseert. De OR wordt dan onder sterke druk gezet zijn advies aan te passen. Dit is dan, volgens mij, eerder op te vatten als een bestuurder die op de stoel van de OR gaat zitten dan andersom.

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht

Vragen? Stel gerust!

U kunt hier uw naam invullen
U kunt hier uw email adres invullen
U kunt hier uw vraag invullen