OR en AVG

Ondernemingsraden krijgen steeds te maken met nieuwe ontwikkelingen. Ook wordt wetgeving aangescherpt. Zoals in mei 2018 de AVG de opvolger is geworden van de Wbp.

Dit betekent dat de OR zich moet ontwikkelen op het vlak van de gegevens bescherming. De OR hoeft geen specialist te zijn, maar moet als werknemer ook weten wat aan persoonsgegevens mag worden opgeslagen en wat niet nodig is om op te slaan.

Los van algemene kennis over deze wet is het handig om te weten waar de OR op moet letten ingeval er een instemmingsverzoek voor een regeling personeelsgegevens wordt gevraagd. Of dat de bestuurder een advies wil over een nieuw systeem met klanten of personele gegevens dat wordt aangeschaft.

Doelen van de cursus:

  • Inzicht op grote lijnen over de AVG;

  • inzicht in waar op te letten bij regeling personeelsgegevens;

  • inzicht in waar op te letten bij aanschaf nieuw personeels- en/of klantsysteem;

  • kennis als medewerker wat mag worden bewaard/opgeslagen en wat niet.

De cursus als open inschrijving kost € 250,00 pp. inclusief cursusmateriaal en accommodatiekosten en exclusief BTW.

Deze cursus wordt ook gegeven bij de klant op verzoek van de ondernemingsraad. Deze kost dan € 595,- exclusief BTW, reiskosten en accommodatiekosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of bellen met 085 8769684 of 0641483048.

Het programma voor deze cursus vindt u hier!