• Resultaat 11
 • Richten 8
 • Kiezen 7 2
 • Kijken 7
 • Resultaat
 • Richten
 • Kiezen
 • Kijken

Referenties

Gemeente Amsterdam, commissie SWOR

"Marcel voeLogo Gemeente Amsterdamlt de groep goed aan en zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage kan leveren. In 2 dagen een adviesaanvraag behandelen en een advies schrijven leek een onmogelijke klus maar samen met Marcel hadden we eind van de tweede dag ca. 6 paginas met advies, onderbouwing en aandachtspunten geproduceerd." Ilse van Doesburg

"Deze twee dagen waren om een advies te schrijven dit is onder de bezielende leiding van de trainer goed gelukt." Frans Nak.

De Volksbank, OC-staven

"Prima traiwur logoner, zeer terzake kundig en ervaren. Oppassen om niet off-topic te geraken in interactie met de groep." Rolf Keizer

"Het gebrek aan een gedeelde visie van de OR/OC leden en dat als we die wel hebben we veel sterker staan t.o.v. de directie en ook een veel effectievere bijdrage kunnen leveren, blijft mij het meest bij van deze training.
Bekwaam en goed dat je ons steeds bij de les hield als we dreigden in inhoudelijke discussies te belanden" Sabeth Valster

Caesar Experts

logo ceasar experts"Leren door te doen, waarbij Marcel het theoretisch kader weet toe te lichten aan de hand van de praktijk. Daarbij aansluitend op de ervaringen van de groep.
Ook voor deelnemers met ervaring in het vakgebied weet Marcel de theorie goed over te brengen, zodat je aangehaakt blijft en de theorie dus tot je neemt.
Complimenten voor de regie deze training, je hebt hierbij uitstekend geschakeld op onze behoeften."
Eduard Haaijer, voorzitter OR.

"De saamhorigheid, openheid, respect en ruimte tussen de deelnemers blijven mij bij van deze training. Deze heeft echt een snaar geraakt.
Ik vind je een geweldige trainer. Sympathiek, belezen en op de juiste momenten ingrijpend of juist deelnemend."
Ed Luijendijk, OR-lid

Wonen Centraal

logo wonen centraal

"Veel wijzer geworden op een concrete en prettige manier"

"Prettige persoon die kennis van zaken heeft, de groep goed aanvoelt en stuurt naar het gewenste cursusdoel uitkomst en persoonlijke groei van de groep."

Villa Pardoes

logo Villa PardoesHallo Marcel,

Graag wil ik je op deze manier nog even bedanken voor jou inzet tijdens de trainings tweedaagse voor Villa Pardoes.
Wij vonden het als groep een leerzame training en met name de manier waarop jij de training hebt gegeven was erg positief. Jij wist de materie interessant te houden door interactie en aandacht.

Mijn eigen indruk was misschien nog wel positiever daar ik meerdere OR en Medezeggenschapstrainingen heb gevolgd en deze als saai en slaapverwekkend heb ervaren. Dit alles heb ik tijdens jou trainingen niet zo ervaren en mede daardoor is de door jou aangeboden stof beter binnen gekomen. Als mijn advies voor een trainer in deze sector zou  worden gevraagd zal ik zeker jou naam naar voren brengen.

Met vriendelijke groeten,

Wim Rijkers, voorzitter vrijwilligersraad

Bureau Waardenburg

logo Bureau Waardenburg

Marcel begeleidt onze Ondernemingsraad sinds 2013. Hij is in staat om in zeer korte tijd een situatie te doorgronden en direct gepast advies te geven. Hij helpt ons bij het bepalen van onze positie in de organisatie en het uitzetten van een strategie bij complexe vraagstukken.
Marcel weet de juiste vragen te stellen en ons zo te stimuleren om zélf op een goed onderbouwde manier beslissingen te nemen. Wij zijn als team erg gegroeid in onze functie als Ondernemingsraad. Wij zijn dan ook zeer tevreden over de samenwerking met Marcel.

Ondernemingsraad Bureau Waardenburg bv

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht