• Kiezen 7 2
 • Kijken 7
 • Richten 8
 • Resultaat 11
 • Kiezen
 • Kijken
 • Richten
 • Resultaat
 

Carole Hoekman

CaroleAls OR-lid tijdens het fusieproces van KPMG consulting met Atos heb ik geleerd wat de kracht en de beperkingen van een OR zijn. Dit helpt mij ondernemingsraden te helpen hun kracht te ontwikkelen in uitdagende situaties. 

Als teammanager heb ik geleerd om de kwaliteiten van mensen te zien en te ontwikkelen. Deze kwaliteiten bepalen hoe de werkprocessen in een team kunnen worden verbeterd. Ook een OR is een team, waarin kwaliteiten ontwikkeld moeten worden om tot een goed resultaat te komen.

Als deskundige informatie management heb ik  geleerd gegevens te structureren en te ordenen en te adviseren, zodat met deze gegevens de juiste beslissingen gemaakt kunnen worden en er naar gehandeld kan worden.

Daarnaast heb ik een opleidingen tot Functionaris Gegevensbeheer gevolgd, waarover ik een workshop heb ontwikkeld voor ondernemingsraden. 

Ik ben graag bezig met het optimaliseren van teams in het uitwerken van hun doelen en de werkprocessen die tot deze doelen leiden. Daarbij vind ik het belangrijk dat de doelen van de OR inspelen op de strategische doelen die de organisatie heeft geformuleerd. Daarbij moet de OR deze niet zonder meer aanvaarden, maar kritisch tegen het licht houden. Dit kan de OR door zelf een strategisch kader op te stellen, waarin de belangen van de medewerkers centraal staan in een gezonde toekomst van de organisatie.

Bij veranderingen ben ik goed in staat om anderen mee te nemen door aandacht te schenken aan de emoties die bij elke verandering aanwezig zijn. Ik ben heel duidelijk in mijn boodschappen, ook als de boodschap niet zo gewenst is. Daadkracht en praktisch inzicht helpen mij de OR tot een goed resultaat te brengen.

Wat anderen van mij vinden:

Anderen vinden dat mijn bijdrage aan een team mijn natuurlijke talent is om te organiseren en een sterke drang om zaken daadwerkelijk in gang te zetten en voor elkaar te krijgen. Mijn kracht ligt in het adequaat indelen en verdelen van de werkzaamheden, met name bepaald door mijn sterke inzicht welke persoon bij welke taak hoort.

Ik bundel vooral de creativiteit, deskundigheid en dynamiek van anderen samen om deze om te zetten in concrete acties. Waar het mij om gaat is dat de resultaten er komen en dat iedereen zich in dat proces betrokken en gewaardeerd voelt.

Bijzondere eigenschappen:

Empathisch èn doortastend.

Gericht op de ontwikkeling van de medewerkers èn de doelen van de organisatie.

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht

Vragen? Stel gerust!

U kunt hier uw naam invullen
U kunt hier uw email adres invullen
U kunt hier uw vraag invullen